Memurlara müfettişler gibi ek gösterge verilebileceği.

Başlatan Admin, 28 Eylül 2015, 21:42:29

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Admin
Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22079
Kararın Tarihi : 01.12.1989

KONU : Daha önce sigorta müfettişliği görevlerinde bulunmuş olmakla beraber, ödemelerin yapıldığı tarihlerde, kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayan ............. Bölge Çalışma Müdür Yardımcılıkları görevlerini yürüten memurlara müfettişler gibi ek gösterge verilebileceği.Sigorta müfettişliği görevlerinde bulunmuş olmakla beraber, ödemelerin yapıldığı günlerde kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayan ........... Bölge Çalışma Müdür Yardımcılıklarını yürüten memurlara ek göstergelerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı kanunla değişik 43'üncü maddesinin (B) bendinin (a) fıkrasına göre belirlenmesi gerektiği halde, sözkonusu maddenin son fıkrası hükmüne aykırı uygulama ile, müfettişler gibi ek gösterge ödenmiş olması nedeniyle, tazmin hükmü verilmiştir.

657 Sayılı Kanunun ek göstergelere ilişkin 43'üncü maddesinde 2771 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve derecelerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1-4 derecelerdeki kadrolarına bu kanunun 68'inci maddesinin (B) bendi uyarınca atananlara (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup, bu maddenin "J" fıkrasında yazılı görevlerde bulunanlardan, bu sınıftan başka unvanlı kadrolara 68. maddenin (B) bendi uyarınca atananlar hariç) uygulanacak ek göstergeler, bu derecelerden aylık alanlara uygulanacak ek göstergelerden; diğer hizmet sınıflarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfında kariyerleri ile ilgili 1-4 derece kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek göstergeler de, ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine göre kariyerleri ile ilgili sınıflarda alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." denilmek suretiyle, esas olarak atanılan kadronun ek göstergesinin alınacağı belirtilmiş, bu prensibin istisnası ise maddenin son cümlesinde gösterilmiştir. Buna göre sadece diğer hizmetler sınıflarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki kariyerleri ile ilgili görevlere atananlar için, önceki göreve tanınmış bulunan ek göstergeden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Bu istisnai hükümden yararlanma şartlarını taşımayan .......... Bölge Çalışma Müdür Yardımcılıkları görevlerini yürüten memurlara, müfettişler gibi ek gösterge ödenmesi kanuna aykırıdır. Ancak, 2771 sayılı kanunla yapılan değişiklikleri ifade eden ve 26.1.1983 tarih ve 14940 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 79 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yukarıya aktarılan yasal duruma ters düşen hüküm ve açıklamalara yer verilmiş olduğu görülmekte ve sözü edilen memurlara yapılan ek göstergeye ilişkin ödemelerin de anılan tebliğ hükümlerine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, resmi gazetede yayınlanmış bulunan 79 seri no.lu Genel Tebliğ hükümlerini dikkate almak durumunda olan ve buna göre uygulama yaptıkları anlaşılan sorumlulara, sorumluluk yüklenmesinin yerinde olmadığı anlaşılmakla, konuya ilişkin verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.