İcra ve İflas Hukuku Görüşleri

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Görüş ve DeğerlendirmelerADALET BAKANLIĞI İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL NİTELİKLİ GÖRÜŞ VE YAZILARI


FORUMADALET.NET GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Mehil Vesikasından Önce Konulan Hacizler İcra Müdürlüğünce Kaldırılabilir mi, İşte Görüşümüz
Avukat Olmayan Kişiye Vekaletname İle Araç Teslimi Yapılıp Yapılamayacağına Dair Görüşümüz
Birden Fazla İhaleye Yer Verilen Satış İlanının Yayınlanacağı Gazete Seçimine Dair Görüşümüz
Rızaen Satışlarda KDV ve Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağına Dair Değerlendirmemiz
İcra Dairesince Yapılan Herhangi Bir İhalenin Nasıl Feshedilebileceğine Dair Önemli 2 TAKTİK (Görüş)
08 Mart 2022'den Önce ve Sonraki Satış Taleplerinde Uygulanacak Kanun Maddelerine Dair Görüşümüz
Eski Satış Taleplerinde 08 Mart 2023 Günü İçin İlk Çıkarılan Tarifenin Uygulanması Gerektiğine Dair Görüşümüz
1.İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle Yapılan 2.İhalenin, 1.İhalenin Feshi Halinde Geçerli Olmaması Durumu
İcra Dairelerinde Bir İşin Geciktirilmesi Durumunda Res'en Disiplin Soruşturması Başlatılabilir mi ?
Müteselsil Borçlu Mirasçılarına Satış İlanı Tebliğ Edilmeden Diğer Borçlunun Taşınmazının Satışı
Taşınmaz veya Menkul Satışlarında Tüm Borçlular Hakkında Takibin Kesinleşmesinin Gerekmediğine Dair Görüşümüz
Dosya Alacağına Haciz Konulmuş Olmasının Satış Talebinin Geri Alınmasına veya Mahcuzların Borçluya İadesine Engel Olup Olmadığına Dair Görüşümüz
Avukatın Vekili Olmadığı Bir Kişiye Ait veya Belli Bir Niteliğe Sahip Dosya Numaralarını İsteyip İsteyemeyeceğine Dair Görüşümüz