Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. Sözleşmenin geriye doğru feshi nedeniyle tapu iptaline dayalı sebepsiz zenginleşme
 2. Sözleşmenin geriye doğru feshi halinde kira bedelinin talep edilemeyeceği
 3. 2 Mart 2021 Tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi Uyarınca Kat Malikleri Genel Kurullarının Durumu
 4. Kat Maliklerince Olağanüstü Toplantıda Karar Alınması ve İptali
 5. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılması
 6. Site Aidat ve Ortak Giderlerine Katılma
 7. Noter tarafından düzenlenen tahliye taahhüdüne dayalı ilamlı takip yapılamayacağı
 8. İflas Ertelemeye İlişkin Tedbir Kararı Men'i Müdahale Nedeniyle Tahliyeyi Durdurmaz
 9. Borca İtiraz Edilmesine Rağmen Kira Sözleşmesine İtiraz Edilmemesi Nedenyle Sözleşmenin Kesinleşmesi
 10. YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
 11. Kontrat Olmadığı Halde İcra Emri
 12. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 13. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 14. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 15. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 16. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 17. icra
 18. Benden önce kalan kiracılar
 19. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 20. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 21. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 22. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 23. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 24. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 25. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 26. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 27. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 28. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 29. Kacak elektrik
 30. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 31. Ecrimisil
 32. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 33. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 34. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 35. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 36. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 37. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 38. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 39. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 40. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 41. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 42. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 43. Kira Bedelinin Tespiti
 44. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 45. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 46. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 47. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 48. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
 49. 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Bedelinin Tespiti
 50. KİRALANAN YERİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ÜZERİNE ANALİZ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal