Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Satış kesinleşmeden, katma değer vergisi borcunu ödeme yükümlülüğü doğmaz
 2. Haricen Tahsil Durumunda Harcın Alacaklıdan Tahsil Edilebileceği
 3. İpotekli taşınmazların tamamı paraya çevrilmeden vazgeçme halinde harç oranı
 4. İstisna süresini dolduran varlık yönetim şirketlerinin birleşmesi
 5. Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir
 6. Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 7. Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği
 8. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 9. Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
 10. Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı
 11. Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması
 12. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 13. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 14. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 15. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 16. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 17. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 18. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 19. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 20. Yetki belgesi harç
 21. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 22. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 23. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 24. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 25. teninat iade
 26. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 27. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 28. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 29. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 30. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 31. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 32. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 33. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 34. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 35. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 36. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 37. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 38. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 39. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 40. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 41. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 42. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 43. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 44. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 45. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 46. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 47. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 48. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 49. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 50. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal