Gönderen Konu: Tasfiye edilen şirketin ihyası  (Okunma sayısı 5272 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 976
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Tasfiye edilen şirketin ihyası
« : 23 Eylül 2016, 20:14:41 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/18445
KARAR:2014/1153

Taraflar arasında görülen davada ...1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/10/2013 tarih ve 2013/236-2013/376 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı Y.. Marketçilik ve İnş. Hiz. San. A.Ş. tasfiye memuru M.. İ.. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili tarafından Y... İnş. Hiz. San. A.Ş. aleyhine sebepsiz zenginleşmeye dayalı dava açıldığını, dava esnasındaki yazışmalarda Ticaret Sicil Memurluğu'nca davalı şirketin tasfiye edildiği bilgisinin verildiğini, tasfiyenin usulsuz gerçekleştirildiğini ileri sürerek davalı şirketin yeniden sicile tescilini ve görülmekte olan davada şirketi temsil etmek üzere yeniden tasfiye memuru atanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Ticaret Odası vekili, tasfiye işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirildiğini, davanın açılmasına müvekkilinin sebebiyet vermediğini savunmuştur.

Davalı Y.. Marketçilik ve İnş. Hiz. San. A.Ş. tasfiye memuru M.. İ.., tasfiye için gerekli ilanların yapıldığını, yükümlülüklerin yerine getirildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının açtığı dava sonuçlanmadan tasfiye işleminin tamamlanmış sayılamayacağı, davacının alacağına ulaşabilmesi için mahkeme ilamının muhatabı olan ve sicilden kaydı kapatılan şirketin ihyası gerektiği, Ticaret Sicil Memurluğu'nun yasal hasım olduğundan vekalet ücreti ve yargılama giderlerinde sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle ...Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 21504 sicil numarasında kayıtlı iken tasfiye işlemi sonrası sicil kaydı silinen Tasfiye Halinde Y... İnş. Hizm. San. A.Ş.'nin sicil kaydının Erdemli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden 2010/215 Esas sayılı dava ile ilgili kararın kesinleşmesi ve infazı için geçecek süre ile sınırlı olmak üzere ihyasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı Y... İnş. Hiz. San. A.Ş. tasfiye memuru M.. İ.. vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı tasfiye memuru vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 547/2'inci maddesi gereğince mahkemece, ihya (yeniden tescil) isteminin kabulüne karar verilmesi halinde, ek tasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut memurlarının yahut da yeni bir veya birkaç kişinin tasfiye memuru olarak atanıp, keyfiyetin tescil ve ilanına karar verilmesi gerekirken bu hususlarda olumlu veya olumsuz karar verilmeksizin, sadece şirketin ihyasına karar verilmesiyle yetinilmesi doğru olmamış, kararın bozulmasını gerektirmiştir

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı tasfiye memuru vekilinin diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32