Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Haricen Tahsil Durumunda Harcın Alacaklıdan Tahsil Edilebileceği
 2. İpotekli taşınmazların tamamı paraya çevrilmeden vazgeçme halinde harç oranı
 3. İstisna süresini dolduran varlık yönetim şirketlerinin birleşmesi
 4. Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir
 5. Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 6. Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği
 7. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 8. Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
 9. Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı
 10. Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması
 11. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 12. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 13. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 14. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 15. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 16. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 17. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 18. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 19. Yetki belgesi harç
 20. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 21. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 22. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 23. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 24. teninat iade
 25. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 26. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 27. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 28. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 29. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 30. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 31. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 32. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 33. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 34. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 35. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 36. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 37. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 38. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 39. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 40. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 41. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 42. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 43. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 44. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 45. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 46. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 47. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 48. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 49. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 50. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal