Kamu görevlisinin haksız eylemi nedeniyle tazminat davası doğrudan kendisine karşı açılır

Başlatan Özgür KOCA, 12 Ağustos 2022, 11:53:44

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Anayasa 129/5 maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 13/1 maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, ancak idare aleyhine açılabileceği benimsenmiştir. Ne var ki, bu kural mutlak olmayıp idari işlem ve eylem niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Kamu görevlisinin, özellikle haksız eylemlerde, Anayasa'nın bu güvencesinden yararlanma olanağı bulunmamaktadır. Somut olayda, davacı dava dilekçesinde açıkça davalının kişisel kusur ve eylemine dayanmıştır. O nedenle, Anayasa ve anılan Yasa hükümlerinin göz önünde tutulabilmesi söz konusu değildir. (Konya BAM 3.HD.T:19/07/2022, E:2022/1462, K:2022/1588 - Kesin Karar)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (10)