Menkullerde kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara tebliğ edilir

Başlatan Özgür KOCA, 07 Kasım 2022, 09:11:08

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Menkul ihalelerinde de kıyasen uygulanması gereken İİK'nun 128/2.maddesi gereğince; satışa hazırlık işlemleri sırasında, icra dairesi, taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara tebliğ edilir. İİK.nun 128/a maddesine göre de; kıymet takdir raporunun tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler.

Kıymet takdir raporu borçluya usulüne uygun tebliğ edilmediği ve takip dosyasında da borçlunun kıymet takdirine muttali olduğuna dair herhangi bir işlem bulunmadığı için, kıymet takdirinin düşük olduğuna ilişkin iddiaların  ihalenin feshi davası sırasında mahkemece değerlendirilmesi, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek,  tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedellerin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir. (İstanbul BAM 20. HD.nin T:12/10/2022, E:2021/3317, K:2022/2900 - Kesin Karar)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

S
Alıntı yapılan: Özgür KOCA - 07 Kasım 2022, 09:11:08Menkul ihalelerinde de kıyasen uygulanması gereken İİK'nun 128/2.maddesi gereğince; satışa hazırlık işlemleri sırasında, icra dairesi, taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara tebliğ edilir. İİK.nun 128/a maddesine göre de; kıymet takdir raporunun tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler.

Kıymet takdir raporu borçluya usulüne uygun tebliğ edilmediği ve takip dosyasında da borçlunun kıymet takdirine muttali olduğuna dair herhangi bir işlem bulunmadığı için, kıymet takdirinin düşük olduğuna ilişkin iddiaların  ihalenin feshi davası sırasında mahkemece değerlendirilmesi, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek,  tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedellerin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir. (İstanbul BAM 20. HD.nin T:12/10/2022, E:2021/3317, K:2022/2900 - Kesin Karar)
Alıntı yapılan: Özgür KOCA - 07 Kasım 2022, 09:11:08Menkul ihalelerinde de kıyasen uygulanması gereken İİK'nun 128/2.maddesi gereğince; satışa hazırlık işlemleri sırasında, icra dairesi, taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara tebliğ edilir. İİK.nun 128/a maddesine göre de; kıymet takdir raporunun tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler.

Kıymet takdir raporu borçluya usulüne uygun tebliğ edilmediği ve takip dosyasında da borçlunun kıymet takdirine muttali olduğuna dair herhangi bir işlem bulunmadığı için, kıymet takdirinin düşük olduğuna ilişkin iddiaların  ihalenin feshi davası sırasında mahkemece değerlendirilmesi, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek,  tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedellerin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir. (İstanbul BAM 20. HD.nin T:12/10/2022, E:2021/3317, K:2022/2900 - Kesin Karar)

Üstadım teşekkür ederim.

Benzer Konular (10)