İtirazın İptali ile Takibin Devamına Karar Verilen Kısım Yönünden de İcra Emri Gönderilebileceği

Başlatan Özgür KOCA, 24 Kasım 2022, 15:16:33

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Yine, icra emrine konu itirazın iptali davası sonucunda verilen karar uyarınca, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden, takipte istenip de mahkemece de takibin devamına karar verilen asıl alacak ve faizi hakkında takibe devam edilmesine engel bulunmadığı, bunun için de icra emri gönderilmesine gerek olmadığı, ancak aynı ilamın fer'ilerinden kaynaklanan alacak ilama dayandığından borçluya aynı dosya üzerinden icra emri düzenlenerek tebliğ edilmesinin gerektiği, bu durumda belirtildiği üzere tüm alacak kalemleri üzerinden icra emri gönderilmesine gerek yok ise de, ilamda hüküm altına alınan asıl alacak ve ferileri yönünden icra emrinin gönderilmesinin de usule aykırı olmadığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda, itirazın iptali ilamında belirtilen ve takibin devamına karar verilen "44.683,22 TL asıl alacak, 1.428,49 TL işlemiş faiz 178,96 TL BSM 168,68 TL noter masrafı, 2.151,29 TL gayri nakti alacak olmak üzere toplam 48.610,64 TL alacak yönünden itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına fazlaya dair talebin reddine alacağın %20 si olan 9.722,12 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine" şeklindeki hüküm nazara alınarak borçlu hakkında  takibe devam edilmesinde ve bu alacak kalemlerinin icra emrinde belirtilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından davalı vekilinin  istinaf sebepleri yerinde görülerek istinaf talebinin kabulü ile..... (Kayseri BAM 5. HD.nin T:21/06/2022, E:2022/1166, K:2022/1153 - Kesin Karar)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (10)