Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. Bir aylık hak düşürücü süreden sonra tahliye taahhüdüne dayalı takip yapılamaz
 2. Önceki Ev Sahibinin Yaptırdığı Balkov PVC'si için Ben Ceza Çeker Miyim?
 3. Sözleşmenin geriye doğru feshi nedeniyle tapu iptaline dayalı sebepsiz zenginleşme
 4. Sözleşmenin geriye doğru feshi halinde kira bedelinin talep edilemeyeceği
 5. 2 Mart 2021 Tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi Uyarınca Kat Malikleri Genel Kurullarının Durumu
 6. Kat Maliklerince Olağanüstü Toplantıda Karar Alınması ve İptali
 7. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılması
 8. Site Aidat ve Ortak Giderlerine Katılma
 9. Noter tarafından düzenlenen tahliye taahhüdüne dayalı ilamlı takip yapılamayacağı
 10. İflas Ertelemeye İlişkin Tedbir Kararı Men'i Müdahale Nedeniyle Tahliyeyi Durdurmaz
 11. Borca İtiraz Edilmesine Rağmen Kira Sözleşmesine İtiraz Edilmemesi Nedenyle Sözleşmenin Kesinleşmesi
 12. YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
 13. Kontrat Olmadığı Halde İcra Emri
 14. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 15. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 16. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 17. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 18. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 19. icra
 20. Benden önce kalan kiracılar
 21. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 22. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 23. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 24. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 25. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 26. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 27. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 28. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 29. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 30. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 31. Kacak elektrik
 32. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 33. Ecrimisil
 34. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 35. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 36. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 37. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 38. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 39. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 40. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 41. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 42. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 43. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 44. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 45. Kira Bedelinin Tespiti
 46. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 47. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 48. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 49. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 50. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal