Gönderen Konu: İCRANIN İADESİNDE İADENİN MÜVEKKİL DEN İSTENMESİ  (Okunma sayısı 3799 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 977
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2011/8341 Esas 2011/24346 Karar İçtihat

 Özeti
Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.
(Karar Tarihi : 24.11.2011)
Y A R G I T A Y İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 40.maddesinde; "Bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. Bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat'i bir ilamla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, takip dayanağı ilam vekalet ücreti, yargılama giderlerinin tahsilini teminen kesinleşmeden ilamlı takibe konu edilerek takip konusu alacak tahsil olunmuştur. Ancak dayanak ilam yargıtayca esas yönünden bozulması üzerine, mahkemece bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmiş ve bu karar kesinleştikten sonra, İİK.nun 40/2.maddesi uyarınca yersiz ödenen paranın geri ödenmesi, parayı müvekkili adına tahsil eden vekilden istenilmiştir.

Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.

Açıklanan nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.11.2011 gününde oybirliğiyle karar   verildi  Not : Yerel Mahkeme bozma kararına uymuş ve karar kesinleşmiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 40 :(Değişik birinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.

(Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.

Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.

Başlatan hakan6778Forumun Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Yanıt: 0
Gösterim: 2370
12 Eylül 2017, 16:54:59
Gönderen: hakan6778
TALİMAT YOLUYLA KİRALANANIN TAHLİYESİNİN İSTENMESİ, YETKİ...

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2671
28 Haziran 2014, 10:40:02
Gönderen: By-leyl-i Lal
İCRANIN İADESİ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2470
30 Mart 2016, 21:33:23
Gönderen: Deniz034
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2005
14 Şubat 2017, 20:29:38
Gönderen: Deniz034
İCRANIN ESKİ HALE İADESİ

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 5134
30 Mart 2016, 22:06:17
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32