Gönderen Konu: Rehin Açığı belgesine dayalı takip  (Okunma sayısı 4917 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 977
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Rehin Açığı belgesine dayalı takip
« : 31 Ocak 2017, 22:04:04 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


12. Hukuk Dairesi         2016/20933 E.  ,  2016/21337 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1)Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2)Borçlu ...’ün temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklı tarafından aralarında ...’ün de bulunduğu borçlular hakkında ... 37. İcra Müdürlüğü’nün 2012/17880 esas sayılı dosyası ile rehin açığı belgesine dayalı olarak başlatılan ilamsız icra takibinde, örnek (7) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçluların yasal süresi içinde icra müdürlüğüne itiraz etmeleri ile icra takibinin durdurulduğu, alacaklı tarafça yasal süresi içinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması talebinde bulunulduğu, mahkemece takibe dayanak rehin açığı belgesinin borçlulardan sadece ... hakkında düzenlenmiş olduğu gerekçesi ile adı geçen borçlu yönünden itirazın kaldırılması talebinin kabulü ile icra inkar tazminatına karar verildiği görülmektedir.
Rehin açığı belgesi, kimin hakkında düzenlenmiş ise, ancak onun açısından İİK'nun 68. maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
Somut olayda alacaklı tarafından takibe dayanak 314 ve 317 nolu ödünç sözleşmeleri kapsamında borç alan ve ipotek veren asıl borçlu ... hakkında ... 10.İcra Müdürlüğü’nün 2011/3362 Esas sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapıldığı, takip konusu taşınmazın ihale bedeli, alacağı karşılamaya yetmediği için İİK’nun 152. maddesi uyarınca 16.07.2012 tarihli rehin açığı belgesi düzenlenerek alacaklıya verildiği, iş bu rehin açığı belgesine istinaden alacaklının borçlu ... hakkında ... 37. İcra Müdürlüğü’nün 2012/17846 Esas sayılı dosyasında genel haciz yolu ile ilamsız takip başlattığı anlaşılmaktadır.
Alacaklının yine aynı rehin açığı belgesine dayalı olarak başlatmış olduğu, itirazın kaldırılmasına konu, ... 37. İcra Müdürlüğü’nün 2012/17880 Esas sayılı dosyasında ise takibin, ödünç sözleşmeleri kapsamında borç alan ve ipotek veren asıl borçlu ...’e kefil olan ... ve ... hakkında başlatıldığı, ancak takipten evvel ...’ün vefat etmiş olması sebebi ile takip borçlusu olarak muris ...’ün mirasçılarının borçlu olarak gösterildiği, bu kapsamda murisin eşi olması sebebi ile mirasçı olan ...’ün de borçlular arasında yer aldığı görülmektedir.
Takibe dayanak rehin açığı belgesi, muris ... hakkında düzenlenmediğine göre, rehin açığı belgesine dayalı olarak, takipte, murisin mirasçısı sıfatı ile yer alan ... hakkında da itirazının kaldırılmasına karar verilemez. Kaldı ki, yukarıda izah edildiği üzere, borçlu ... hakkında rehin açığı belgesine dayalı olarak ... 37. İcra Müdürlüğü’nün 2012/17846 Esas sayılı dosyasında müstakil bir icra takibi yapıldığı anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, borçlu ... yönünden de itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, adı geçen borçlu hakkında yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu ...'ün temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlu ...'ün sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Kesin rehin açığı belgesine dayalı yeni takipte harç

Başlatan icracı7554Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3671
22 Temmuz 2019, 19:39:15
Gönderen: icracı7554
Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı

Başlatan Özgür KOCAForumun Harç & Vergi Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 2027
12 Şubat 2021, 12:39:50
Gönderen: Özgür KOCA
“Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.

Başlatan Özgür KOCAForumun Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Yanıt: 0
Gösterim: 1862
19 Ağustos 2019, 23:09:43
Gönderen: Özgür KOCA
rehin açığı

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3824
18 Temmuz 2014, 22:57:33
Gönderen: By-leyl-i Lal
Rehin Açığı Belgesi

Başlatan ecan50Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 120
23 Aralık 2014, 00:29:26
Gönderen: rambetiko
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32