Gönderen Konu: Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez  (Okunma sayısı 1746 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2487
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


Alacaklı  T.İş Bankası AŞ. tarafından Ticari Kredili Mevduat, Aylık Taksit Ödemeli Ticari Kredi, Cari Hesap Şeklinde Çalışan Kredi, Kredi Kartı alacağı nedeniyle limit ipoteğine dayalı olarak başlatılan Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2014/.... E. sayılı dosyası ile yürütülen  ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte, takibe konu taşınmazların talimat icra müdürlüğünce 1.690.000,00TL bedelle satıldığı, ihalenin kesinleştiği ,  ihale bedelinden kalan 1.644.323,01 TL’nin sıra cetveli yapılmak üzere Adana  Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2014/....... E. sayılı dosyasına gönderildiği, anılan icra müdürlüğünce yapılan 15.11.2017 tarihli sıra cetvelinde, ipotek limiti olan 1.300.000,00 TL’nin satış sonrası harçları alınarak alacaklı T.İş Bankası AŞ. ye ödendiği ve 344.323,01 TL nin kaldığının belirtildiği, 31.05.2017 tarihli 3077 reddiyat nolu reddiyat makbuzu incelendiğinde, 1.300.000,00TL ipotek bedelinden 147.940,00 TL tahsil harcı , 26.000,00 TL cezaevi harcı kesilerek  alacaklı T.İş Bankası AŞ. ye 1.126.060,00 TL ödendiği...........

.............
.............

TMK'nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazların ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. TMK'nun 875. maddesinde belirtilen ve ipotekle teminat altına alınan ana borç,  faiz, icra takip giderleri ve taraflarca kararlaştırılan eklentilerden oluşan toplam borç miktarının, bu limiti aşması mümkün değildir. (HGK. 24.05.1989 tarih, 1989/11-294 E, 1989/378 K).

Y.8 HD.nin 2012/7005 E. 2012/7785 K. sayılı emsal içtihadın da; “üst sınır ipoteğinin; ana borç, faiz  ve icra takip giderleri (harçta dahil) olmak üzere  tüm ferileriyle birlikte üst sınırı aşmamak üzere borçtan sorumlu olduğu ve limiti (üst sınırı) aşar şekilde tahsilat yapılamayacağı” belirtilmiştir.

Yine Y. 23. HD.nin  2016/5059 E. 2017/1980 K. sayılı emsal içtihadında “ şikayetçinin ipoteğinin, üst sınır ipoteği olduğu, ipotek veren ipotek verdiği 300.000,00 TL'lik kısımdan sorumlu olup  alacaklının alacak, faiz, masraf, icra takip giderleri(harçta dahil) vb. istemleri bu miktarı aşamayacağı, alacaklı tarafından tahsil edilen bu miktar üzerinden tahsil harcı kesilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı” açıklanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan  tahsil edilir.

“Alacaklı , ipotek limiti dışında kalan alacak bölümü için , ancak genel haciz veya genel iflas yolu ile takip yapabilir.”(Yargıtay Üyesi Mahmut Coşkun- Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli-syf ; 445)

Somut olayda; takibe konu ipotek, limit ipoteği olup ipotek limiti 1.300.000,00 TL dir.İpotek veren ipotek verdiği 1.300.000,00 TL'lik kısımdan sorumlu olup  alacaklının alacak, faiz, masraf, icra takip giderleri(harçta dahil) vb. istemlerinin bu miktarı aşamayacağı, bu miktar üzerinden tahsil harcı alınması gerektiği, tahsil harcı alındıktan sonra artan paranın alacaklıya verilmesi gerektiği, nitekim icra müdürlüğünün 15.11.2017 tarihli sıra cetvelinin de bu ilkeye uygun olduğu, kesin hüküm teşkil ettiği iddia edilen karara ilişkin yargılamada şikayetçinin taraf olmadığı bu nedenle söz konusu ilamın şikayetçi bakımından kesin hüküm teşkil etmediği, anlaşıldığından icra müdürlüğünün karar tarihi itibariyle (11/04/2018 ) ve eldeki şikayet tarihi (20.04.2018) itibariyle henüz iptal edilmeyen 15.11.2017 tarihli sıra cetveline aykırı icra müdürlüğünün 11/04/2018 tarihli ek kararının kaldırılmasına ilişkin ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu anlaşılmıştır.

Dairemizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; HMK.nın 355.maddesine göre istinaf incelemesinin dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği,  ancak kamu düzenine aykırılık görülmesi halinde bu hususun  resen nazara alınabileceği, somut olayda  dosya kapsamı, mevcut delil durumu dikkate alındığında, mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da tespit edilmediği anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan alacaklı (T.İş Bankası AŞ.) vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiş


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2018/2528 KARAR NO:2019/1518 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO :2019/13845 KARAR NO:2020/6622
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2020, 08:39:58 Gönderen: Özgür KOCA »

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32