YARGI ETİĞİ (Yargı Erki ve Değerler) Prof. Dr. Selma ÇETİNER

Başlatan Özgür KOCA, 16 Nisan 2023, 03:11:36

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
YARGI ETİĞİ (Yargı Erki ve Değerler) Prof. Dr. Selma ÇETİNER

İçindekiler
2 Baskıya Önsöz ......................................................... 7
3 Baskıya Önsöz ......................................................... 9
Kısaltmalar......................................................... 15

Giriş.........................................................  17

§ 1- HUKUK, DİN VE FELSEFE......................................................... 19
I HUKUK-DİN İLİŞKİSİ......................................................... 19
1 Hukukun Tanımı......................................................... 19
2 Dinin Tanımı ......................................................... 21
3 Hukuk ve Din Kurallarının Farklılıkları ......................................................... 22
A Alan Farklılığı ......................................................... 23
B Amaç Farklılığı ......................................................... 25
C Kaynakların Farklılığı ......................................................... 26
D İtaat Sebeplerinin Farklılığı ......................................................... 27
E Bilimsellikle İlgili Farklılığı ......................................................... 27
II HUKUK - DİN - FELSEFE İLİŞKİSİ ......................................................... 32
1 Felsefenin Tanımı ......................................................... 32
2 Din - Felsefe İlişkisi ......................................................... 33
3 Hukuk - Felsefe İlişkisi ......................................................... 36

§2-AHLAK ......................................................... 39
I AHLAKIN TANIMI ......................................................... 39
II AHLAKIN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ ......................................................... 42
1 Ahlak - Felsefe İlişkisi ......................................................... 42
2 Ahlak - Din İlişkisi ......................................................... 49
3 Ahlak - Hukuk İlişkisi ......................................................... 55
12 Yargı Etiği (Yargı Erki ve Değerler)

§3-YARGI ......................................................... 71
I YARGININ TANIMI  ......................................................... 71
II YARGININ SUJELERİ ......................................................... 72
1 Hâkimler ......................................................... 72
A Tanımı ......................................................... 72
B Görevi ......................................................... 73
C Atanma Kriterleri ......................................................... 84
2 Savcılar ......................................................... 91
A Tanımı ......................................................... 91
B Görevi ......................................................... 94
3 Hâkim ve Savcıların A:anması ve Eğitimi ......................................................... 96
A Atanmaları ......................................................... 96
B Eğitimleri ......................................................... 97
4 Avukatlar ......................................................... 100
A Tanımı ......................................................... 100
B Görevi......................................................... 101
C Eğitimleri ve Atanmalan ......................................................... 102
5 Diğer Yargı Süjeleri ......................................................... 105

§ 4- YARGI - ETİK İLİŞKİSİ ......................................................... 107
I YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ......................................................... 107
1 Genel Olarak ......................................................... 107
2 Yargı Süjelerinin Bağımsızlığı ......................................................... 109
A Hâkimin Bağımsızlığı ......................................................... 109
a Dış Bağımsızlık (Si/asi Bağımsızlık) ......................................................... 109
aa Yasama Organına Karşı Bağımsızlık ......................................................... 109
bb Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık......................................................... 110
aaa Hâkimlerin Azledilememeleri ......................................................... 113
bbb Hâkimlerin Emeklilikleri ......................................................... 115
ccc Hâkimlerin Mali İmkânlan ......................................................... 116
ddd Hâkimlerin Coğrafi Teminatı ......................................................... 117
eee HâkimlerinŞeşimi, Terfi Denetimleri ve Örgütlenmeleri ......................................................... 119
cc Yargı Organına Karşı Bağımsızlık ......................................................... 123
b İç Bağımsızlık (İçsel Tarafsızlık) ......................................................... 124
B Savcının Bağımsızlığı ......................................................... 134
C Avukatın Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ......................................................... 137
3 Hakimin Hukuki Sorumluluğu......................................................... 139
İçindekiler 13
II YARGI SÛJELERİ VE ETİK ......................................................... 143
1 Hâkim Kimliği ......................................................... 143
2 Savcı Kimliği ......................................................... 149
3 Avukat Kimliği .........................................................150

§5-SONUÇ ......................................................... 153
EKLER ......................................................... 157
> Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ......................................................... 157
> Hâkimlerin Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı Konusunda Avrupa Konseyi Üye
Devlet Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı[R(94)12] ......................................................... 172
> Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temelİlkeleri ......................................................... 178
> Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları (Budapeşte
İlkeleri) ......................................................... 182
Kaynakça ......................................................... 187
Kavram Dizini ......................................................... 199
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı