Duyuru
  • Online Dilekçe bölümümüz ile veri tabanımızda kayıtlı bir çok dilekçe formatına ulaşabilirsiniz
  • Online olarak Faiz Hesabı, Vekalet Ücreti Hesabı ve Yediemin Ücreti Hesabı yapabilirsiniz
  • Konuları favorilerinize ekleyerek daha sonra profilinizden favori konularınıza hızlıca ulaşabilirsiniz
  • Google Play Storede mevcut Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik'i  Ödeme ve masraf girişleriyle kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb. hesaplamalar için tavsiye etmekteyiz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

avatar_Deniz034
İcra Hukuku ve Yargı Kararları
İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler
2,258
İletiler
1,761
Konular

Son ileti: 30 Eylül 2022, 11:26:36 Takipten feragat, esas h..., Deniz034 tarafından

Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
707
İletiler
522
Konular

Son ileti: 26 Ağustos 2022, 15:33:21 Ynt: İİK 97. madde gereğ..., avfatih tarafından

avatar_Özgür KOCA
Satış (ihale) & Paraların Paylaştırılması
İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
555
İletiler
385
Konular

Son ileti: 22 Eylül 2022, 11:47:00 Ynt: Meskeniyet Şikayeti..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Konkordato ve İflas Hukuku
Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
66
İletiler
53
Konular

Son ileti: 17 Nisan 2022, 11:32:32 İflas idaresinin pazarlı..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Harç & Vergi Uygulamaları
İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları
325
İletiler
160
Konular

Son ileti: 02 Ağustos 2022, 16:21:33 Feragat nedeniyle temina..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Tebligat işlemleri
İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.
161
İletiler
120
Konular

Son ileti: 11 Ağustos 2022, 00:17:55 Tebligattaki diğerleri i..., Özgür KOCA tarafından

HUKUKİ KONULAR

avatar_Özgür KOCA
Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar
Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.
550
İletiler
356
Konular

Son ileti: 25 Ağustos 2022, 11:23:06 Yeni icra paketiyle 9 mi..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Deniz034
Tüketici Hukuku & Hakları
Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
55
İletiler
51
Konular

Son ileti: 23 Ağustos 2020, 10:51:42 Paranın sehven gönderild..., Deniz034 tarafından

avatar_Özgür KOCA
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Ticari sırların, fikir ve sanat eserlerinin, telif haklarının, endüstriyel tasarımların, markaların, patentlerin kullandırılması ve kullanım için tescil öncesi ve sonrasında hakların korunması...
4
İletiler
4
Konular

Son ileti: 10 Nisan 2022, 23:01:25 ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYN..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Arabuluculuk & Uzlaştırma
Alternatif çözüm yöntemlerinden özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk ile ceza adalet sisteminde uygulanan uzlaştırma işlemleriyle ilgili paylaşımlar
2
İletiler
2
Konular

Son ileti: 14 Nisan 2022, 23:43:43 İşe iade talebiyle ilgil..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Tazminat Hukuku
Haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıkları...
15
İletiler
15
Konular

Son ileti: 22 Eylül 2022, 12:41:36 Maddi ve Manevi Tazminat..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Hayvan Hakları
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Hayvan Hakları Kanunu, Hayvanların Korunması, Davalar ve Cezai Hükümler
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 10 Nisan 2022, 03:03:26 HAYVANLARI KORUMA KANUNU, Özgür KOCA tarafından

KAMU HUKUKU

Kamu Hukuku
avatar_Özgür KOCA
Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...
64
İletiler
56
Konular

Son ileti: 12 Ağustos 2022, 11:53:44 Kamu görevlisinin haksız..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşveren ve işçi arasında sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalı.
22
İletiler
21
Konular

Son ileti: 29 Haziran 2022, 09:13:41 4/C'den 4/B'ye geçirilen..., Özgür KOCA tarafından

İdare Hukuku
İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
66
İletiler
50
Konular

Son ileti: 12 Eylül 2022, 16:46:37 Ynt: Mahkemeden 'öğrenim..., ozcanan tarafından

avatar_Özgür KOCA
Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları
26
İletiler
17
Konular

Son ileti: 12 Aralık 2020, 15:23:26 2021 MTV ne kadar? Araç ..., Özgür KOCA tarafından

ÖZEL HUKUK

Kişiler & Aile & Miras Hukuku
Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları
107
İletiler
96
Konular

Son ileti: 06 Eylül 2022, 04:22:23 Miras kaldı sorum var, sudekaya1 tarafından

avatar_Özgür KOCA
Gayrimenkul & Kira Hukuku
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sûkna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti
84
İletiler
77
Konular

Son ileti: 30 Temmuz 2022, 23:16:26 Kira bedelinin tespiti d..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Bankacılık & Bilişim Hukuku
Bankacılık işlemleri ve bu kapsamda doğan hukuki uyuşmazlıklar, bilişim alanındaki hukuki konular, mağduriyetler. Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale...
11
İletiler
10
Konular

Son ileti: 13 Mart 2022, 17:20:47 Bankanın avukata genel v..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ticaret & Şirketler Hukuku
Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve durumların hukuku
13
İletiler
11
Konular

Son ileti: 24 Mart 2022, 00:12:38 Silinme tarihinden itiba..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Borçlar & Eşya Hukuku
Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı. Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi.
52
İletiler
36
Konular

Son ileti: 11 Şubat 2021, 12:45:42 Sebepsiz zenginleşmeden ..., Özgür KOCA tarafından

CEZA HUKUKU

avatar_Özgür KOCA
Ceza Hukuku
Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.
72
İletiler
64
Konular

Son ileti: 23 Eylül 2022, 11:06:50 AYM, HAGB kararına itira..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ceza Muhakemesi Hukuku
Genel Olarak Ceza Yargılaması hukuku, Kararlar, Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma) , CMK Hizmetleri ve ilgili davalar
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 10 Nisan 2022, 03:09:37 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GE..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ceza İnfaz Hukuku
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Adli Sicil - Sabıka Kaydı düzeltme davaları, Adli Arşiv, GBT, İnfazın Ertelenmesi, Özel veya Genel Af, Cezaevleri İşleyişi, Özel İnfaz Çeşitleri
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 10 Nisan 2022, 03:11:17 Mükerrer suç nedir nasıl..., Özgür KOCA tarafından

YARDIMCI KONULAR

avatar_Özgür KOCA
Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi
162
İletiler
116
Konular

Son ileti: 08 Eylül 2022, 07:51:37 2022 YILI EYLÜL AYINDA G..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Admin
Makale Kütüphanesi
Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm
86
İletiler
71
Konular

Son ileti: 08 Ocak 2021, 23:51:04 Ynt: TASARRUFUN İPTALİ D..., Admin tarafından

avatar_Özgür KOCA
Hukuk Programları
Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar
45
İletiler
20
Konular

Son ileti: 10 Mayıs 2022, 02:31:35 UYAP Downloader Uygulama..., Özgür KOCA tarafından

YARGI MENSUPLARINA ÖZEL

avatar_WatchAndLearn
1,929
İletiler
666
Konular

Son ileti: 12 Nisan 2021, 10:52:47 duran takipte yeniden öd..., WatchAndLearn tarafından

avatar_Bilal
Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü
Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü
23
İletiler
8
Konular

Son ileti: 29 Mart 2017, 19:27:47 Ynt: Ankara Baro Başk.lı..., Bilal tarafından

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

avatar_Deniz034
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...
8
İletiler
8
Konular

Son ileti: 20 Nisan 2019, 12:52:38 kadastro tespitine itira..., Deniz034 tarafından

avatar_Özgür KOCA
Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...
33
İletiler
32
Konular

Son ileti: 01 Haziran 2022, 22:35:53 AYM'den hazine ve maliye..., Özgür KOCA tarafından

avatar_İçtihat
60
İletiler
60
Konular

Son ileti: 16 Aralık 2019, 21:34:38 Ceza Bölümü ? BAHİS VE Ş..., İçtihat tarafından

60
İletiler
58
Konular

Son ileti: 31 Mart 2022, 20:15:02 İstinaf süreci, Fuattt tarafından

DİĞER

Tebrik & Taziye
Kutlama, Başsağlığı
11
İletiler
5
Konular

Son ileti: 05 Ekim 2019, 15:03:03 Baş sağlığı, Ahkam42 tarafından

Her Telden
Rastgele Konular, Paylaşımlar
130
İletiler
42
Konular

Son ileti: 20 Eylül 2021, 16:05:42 Sibo Diyeti Nedir Nasıl ..., alemikadin tarafından

Mizah
Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları
81
İletiler
17
Konular

Son ileti: 04 Ekim 2019, 13:40:19 SANA TEMİZ VATAN BIRAKA..., ORHAN AFACAN tarafından

SİTE HAKKINDA

avatar_Özgür KOCA
Görüş & İstek & Öneri
Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler
13
İletiler
7
Konular

Son ileti: 31 Ağustos 2022, 18:19:20 Ynt: Adalet Personeli, Özgür KOCA tarafından