İİK'nın 120. maddesi kapsamında yetki belgesi bulunmaması - Dosya alacağına haciz - Feragat

Başlatan Özgür KOCA, 22 Nisan 2022, 12:10:43

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO   : 2021/1633
KARAR NO   : 2022/112
TARİHİ          : 20/01/2022İİK'nın 120. maddesinin ikinci fıkrasında, alacağın tahsilinin veya dava hakkının kullanılmasının takip alacaklılarına haklarına halel gelmemek şartıyla devredilmesinden söz edilmektedir. Borçluya ait olan tahsilatı talep etme yetkisi ve gerektiği takdirde dava veya takip yoluna başvurma hakkının kullanılması alacaklılara devredilmektedir. Takip borçlusu  halen alacak hakkının sahibi olmaya devam ederken o alacağa ilişkin dava takip yetkisini yitirmektedir. Burada takip yetkisi istisnai olarak maddi hukuktaki hak sahipliğinden ayrılmakta; hak sahibi takip borçlusu iken kural olarak haciz işlemiyle tasarruf yetkisi  ortadan kalkmayan borçlunun, bu tasarruf yetkisi ve buna bağlı olarak takip yetkisi, takip alacaklıları tarafından kullanılmaktadır (Uğur Bulut, İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri, Ocak  2013,  s. 233-234).

Somut olayda, dosya alacağı üzerine farklı icra dosyalarından haciz konulmuş ise de, söz konusu dosya alacaklılarının alacaklı oldukları İcra Dairesi'nden aldığı tahsil yetki belgesini sunarak şikayete konu takip dosyasında işlemler yapmasından sonra, borçlunun alacaklı olduğu dosyadaki tahsil hakkı ve yetkisi ile bu alacak üzerindeki tasarruf hakkı ortadan kalkacak ve haciz koyduran alacaklıya geçecektir. Şikayete konu dosyaya haciz koyan alacaklılar tarafından İİK'nın 120. maddesi kapsamında düzenlenerek sunulmuş bir tahsil yetki belgesi bulunmadığına göre dosyadaki alacağa ilişkin tahsil hakkı ve yetkisi de dosya alacaklısı davalıya ait olup feragat harcı da yatırılmış olduğuna göre davalı alacaklının  feragat beyanı dikkate alınarak işlem yapılması gerekir.

O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile davalı alacaklının alacaktan feragat beyanı doğrultusunda işlem yapılmak üzere icra müdürlüğünün 29/01/2021 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan ilk derece mahkeme kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-2. maddesi uyarınca kaldırılmasına ve şikayetin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
(Kesin nitelikli kararı)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)