Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu

Başlatan Deniz034, 26 Mart 2019, 22:44:52

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Deniz034
Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu-kurum avukatlarının bundan muaf olmadığı
Özet:
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi ile...Staj Kredi Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca; vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşları vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar. Vekalet pulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince kredi kaynağı olarak alınmakta olup vergi, resim, harç gibi mali bir yükümlülük olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Avukatlık Kanunu ile ...Staj Kredi Yönetmeliğinde vekalet pulunun eksik olması halinde vekaletnamenin kabul edilemeyeceği hükme bağlanmış olup hiçbir kurum ve kuruluşa istisna getirilmemiştir.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/10729
Karar No:2016/10958
K. Tarihi:30.6.2016... adına Aav.... ile .... Başkanlığı adına Av.... arasındaki dava hakkında .... 5.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18/12/2015 günlü ve 2015/465 Esas, 2015/310 Karar sayılı hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Her ne kadar iş bu davanın dairemizin görev alanına girmediğinden bahisle dosya Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderilmesine karar verilmiş ise de, Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu tarafından dosyanın yeniden dairemize gönderilmesine karar verildiği, anlaşılmaktadır.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi ile...Staj Kredi Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca; vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşları vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.
Vekalet pulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince kredi kaynağı olarak alınmakta olup vergi, resim, harç gibi mali bir yükümlülük olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Avukatlık Kanunu ile ...Staj Kredi Yönetmeliğinde vekalet pulunun eksik olması halinde vekaletnamenin kabul edilemeyeceği hükme bağlanmış olup hiçbir kurum ve kuruluşa istisna getirilmemiştir.
Bu çerçevede ilgili kanunları ile harçtan muaf tutulmuş Kurum avukatlarının vekaletnamelerine baro pulu yapıştırmaları yasal bir zorunluluk olduğundan ve dosya kapsamında Kurum vekilinin vekaletnamesinde baro pulu bulunmadığı anlaşılmakla, eksikliğin tamamlanması için 10 günlük kesin mehil verildiğinin sözü geçen vekile tebliği; eksiklik tamamlanmadığı taktirde bu vekile yapılan tebligatlar geçersiz olduğundan tebligatlar asıla yapılarak işlemin yenilenmesi ve tekrar gönderilmesi için evrakın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 30.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

Benzer Konular (10)