Maden Kanunu'nun 40.Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Madenin Fiili Olarak Çalışır Durumda Olması

Başlatan Özgür KOCA, 17 Ağustos 2020, 21:23:27

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğünün cevabi yazısına göre dava konusu madenin işletme ruhsatının 26/09/2017 tarihinde geçerli olmak üzere iptal edildiği ve 10/10/2017 tarih ve 30206 sayılı resmi gazete de yayınlandığının bildirildiği, söz konusu haczedilmezlik şikayetinde hacizli maden cevherinin ve makinalarının MADEN KANUNU 40. MADDESININ UYGULANABILMESI IÇIN HACIZ TATBIK EDILEN MADENIN HACIZ TARIHI ITIBARIYLA FIILI OLARAK ÇALIŞIR DURUMDA OLMASININ GEREKTIĞI, haciz tarihinde davacı şirketin maden ruhsatının iptal edilmemiş olmasının hacze engel olmadığı, icra dosyası arasında mevcut 15/09/2017 tarihli haciz tutanağında aynen "... Maden sahası gezildi. Herhangi bir faaliyete olmadığı ve çalışan kimsenin bulunmadığı görüldü. ... Sahada bulunan madenin yığılı olduğu görüldü. Fotoğrafları çekildi. ..." yer aldığı, haciz tarihi itibarıyla haciz tatbik edilen madenin çalışır durumda olmadığının anlaşıldığı, bu durumda çalışır durumda olmayan maden sahasında bulunan malların haciz edilebileceği, Maden Kanununun 40 maddesinin haciz tarihi itibarıyla çalışır durumda olmayan maden için uygulanamayacağı, öte yandan davacı tarafça idare mahkemesinde açılan davaların bekletici mesele yapılması gerektiği belirtilmiş ise de, söz konusu haczedilmezlik davasında idare mahkemesinde açılan davaların bekletici mesele yapılamayacağı,

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/351 KARAR NO: 2020/8 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/3172 KARAR NO : 2020/6603 onama
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)

1497

Yanıtlar: 1
Gösterim: 3363