Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması

Başlatan Özgür KOCA, 07 Aralık 2020, 01:03:51

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
488 sayılı DAMGA VERGİSİ KANUNUNA ekli (1) sayılı tablosunun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümün 1-d maddesinde "İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlardan" binde 7,59 oranında damga vergisi alınacağı yazılıdır. Adalet Bakanlığı TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIğı'nca hazırlanan İcra ve İflas Dairesi Öneriler Listesinin (61) nolu, "Resmi Daireler Namına Şahıslara Ödenen Paralar İçin Düzenlenen Makbuzlardan Alınan Damga Vergisinin Ödeme Miktarı Üzerinden Alınması Gerektiği" şeklindeki başlığı altında "..İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlardan, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar başlığı altındaki (1-d) bendi ile 29/12/2009 tarih, 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 2. maddesi uyarınca, (01/01/2010 tarihinden itibaren binde 6,6), 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 4. maddesi gereğince (01/01/2013 tarihinden itibaren binde 7,59) oranında damga vergisi alınacağının ve bunun matrahının makbuz bedeli olduğunun hatırdan çıkarılmaması,." hususlarına yer verildiği görülmüştür. Somut olayda; borçlu tarafından dosyaya yapılan 25.675.004,52-TL.'nin alacaklıya ödenmesi sırasında icra müdürlüğünce %07,59 oranında, 194.873,28-TL. damga vergisi kesilmiştir.Yukarıda yer verilen açıklamalar ve mevzaut hükmü dikkate alındığında; İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLEM USUL VE YASAYA UYGUNDUR. Kaldı ki BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İCRA DAİRESİNE YAPILAN ÖDEME SIRASINDA ALINAN DAMGA VERGİSİ, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK MEVZUAT HÜKMÜNÜ UYGULAMASININ ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURMAMALIDIR.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6811 KARAR NO:2020/7630
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)