Full version: Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
1
 1. Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar
 2. Hukuk Fakültesi Mezunu İcra Müdürlerinin Avukatlık Kadrosuna Atanmalarına Muvafakat Verilmemesi
 3. Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
 4. Mobbing Nasıl İspatlanır
 5. İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz
 6. İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi.
 7. Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK
 8. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
 9. Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını...
 10. Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir.
 11. MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN İŞLEDĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLA İLGİLİ-SUÇU BİLDİRMEME CEZASI VERİLEMEZ
 12. 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası
 13. Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!
 14. Avukatın Kişisel Suç İşlemesi ve Soruşturma Usulü
 15. Avukatlar Yönünden Disiplin Cezası ve İşlemleri
 16. Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasının iptali
 17. Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar
 18. Ticari Taksi
 19. Psikolojik tedavi olurken ağır kınama cezası ile cezalandırılma
 20. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 21. MEMURA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN GÖREVE GELMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
 22. Disiplin soruşturmasının hangi maddeye göre yürütüleceği, memura bildirilmeli
 23. İyi Hal Durumu-Alt Ceza
 24. nöbet görevine geç gelinmesi
 25. MEMURUN İZİNSİZ GÖREVE GELMEMESİ
 26. Tedbir Kararı - İcra Müdürünün Sorumluluğu - Tazminat Davası
 27. Yargı kararına uymayan tazminat ödeyecek: Binlerce memur için emsal karar
 28. MEMURUN CEZA DAVASINDA BERATİ,DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ
 29. AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASINA KONU FİİL,TEKERRÜR UYGULAMASI..
 30. EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI
 31. Kamu Görevlisinin Kusuru Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Husumet İlişkisi
 32. DİSİPLİN SUÇLARI
 33. Soruşturma ve Disiplin Cezaları ile İlgili Kararlar
 34. Danıştay Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Verilen Cezayı İptal Etti
 35. Disiplin Cezası ile Adli Ceza Arasındaki İlişki
 36. Devlet Memurluğundan Çıkarılmaya Karşı AYM'ye Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu
 37. MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR
 38. Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir
 39. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 40. Aynı fiile ,hem disiplin cezası hem de yer değiştirme olmaz
 41. Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
 42. Haksız Disiplin Soruşturmasında, Amir Olan Kişiye Değil Kuruma Dava Açılabilir
 43. Ek Mal Beyanı Verilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İptali
 44. MEMURLARA İLİŞKİN YARGITAYDAN YERİNDE BİR KARAR
 45. Muhakkik, soruşturulanın üstü veya dengi olmalı
 46. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar uygulanabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal