Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 3 »
 1. 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 2. Türkiye Noterler Birliğinden Vekaletnameler Hakkında Genelge
 3. herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez
 4. Konut Finansmanı KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.
 5. Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV
 6. Borçlu Lehine Kefilsiz İpotek Verilen Taşınmzın Alacaklı Bankaya Satışı KDV'den İstisna Değildir.
 7. İpotekli Taşınmazın İhale ile Bankaya Satışında KDV ve Damga Vergisi
 8. İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 9. 2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
 10. Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı satışı KDV
 11. 2020 Yılı Harç ve Vergiler Tebliği
 12. “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.
 13. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 14. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 15. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 16. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 17. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 18. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 19. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 20. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 21. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 22. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 23. İCRA HARÇLARI
 24. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 25. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 26. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 27. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 28. paranın dağıtımında sıralama
 29. AZİLNAME HK
 30. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 31. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 32. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 33. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 34. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 35. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 36. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 37. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 38. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 39. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 40. İCRA HARÇLARI
 41. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 42. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 43. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 44. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 45. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 46. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 47. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 48. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 49. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 50. Aylık KDV bildirmeme
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal