Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 4 »
 1. İlamlı takip sonrası düzenlenen rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınmaz
 2. Dava, dava dilekçesindeki tarihte değil harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır.
 3. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmediği sürece haciz kaldırma nedeniyle harç alınmaz
 4. Satış kesinleşmeden, katma değer vergisi borcunu ödeme yükümlülüğü doğmaz
 5. Haricen Tahsil Durumunda Harcın Alacaklıdan Tahsil Edilebileceği
 6. İpotekli taşınmazların tamamı paraya çevrilmeden vazgeçme halinde harç oranı
 7. İstisna süresini dolduran varlık yönetim şirketlerinin birleşmesi
 8. Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir
 9. Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 10. Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği
 11. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 12. Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
 13. Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı
 14. Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması
 15. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 16. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 17. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 18. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 19. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 20. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 21. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 22. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 23. Yetki belgesi harç
 24. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 25. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 26. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 27. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 28. teninat iade
 29. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 30. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 31. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 32. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 33. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 34. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 35. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 36. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 37. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 38. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 39. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 40. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 41. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 42. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 43. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 44. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 45. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 46. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 47. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 48. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 49. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 50. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal