Gönderen Konu: Tasarrufun iptali kararı sonrası sıra cetveli ve garameten paylaştırma  (Okunma sayısı 463 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY
23. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2017/2062
KARAR NO   : 2020/3271


Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin asıl ve birleşen davanın kabulüne  yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl davada şikayetçi-birleşen davada  şikayet olunan  T. T. San. Tic.ve Turz. A.Ş. vekili ve asıl ve birleşen davada şikayet olunan  K. M. San. Tic. A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Asıl dosyada şikayetçi vekili, borçluya ait taşınmazın satıldığını, bakiye ihale bedeli üzerine ihtiyati haciz konulduğunu müvekkilinin ihtiyati haciz ve kesinleşme tarihi hatalı yazıldığından garameye dahil edilmediğini ileri sürerek 16.02.2016 tarihli sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet  etmiştir.

Birleşen dosyada şikayetçi vekili, borçluya ait taşınmazla ilgili olarak tasarrufun iptali davası açtıklarını, tapu kaydına ihtiyati haciz konulduğunu, dava sonuçlanmadan taşınmazın satıldığını, yapılan paylaşımdan arta kalan ihale bedelinin devam eden davalar için satış dosyasında bloke edildiğini, müvekkili alacağının garameye katılmadan öncelikli olarak ödenmesi gerektiğini ileri sürerek 16.02.2016 tarihli sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet  etmiştir.

Asıl ve Birleşen dosyada şikayet olunan K. M. San ve Tic A.Ş vekili davaya cevap vermemiştir.

İlk derece mahkemesince iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; bilirkişi tarafından sunulan 19.12.2016 tarihli raporun sonuç kısmında belirtilen hususlara göre asıl ve birleşen davada şikayetin kabulü ile 16.02.2016 tarihli sıra cetvelinin  iptaline karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararına karşı  asıl ve birleşen davada taraf vekillerinin istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine,  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesince, Asıl dosyada şikayetçinin tasarrufun iptali davası kabulle sonuçlandığından garameye girmesi gerektiği, birleşen dosya bakımından İcra Müdürlüğünün 08.07.2014 tarihli paylaşım kararına itiraz edilmediği, Ö. M. San. Tic. Ltd. Şti.nin alacağının ileride ödenmek üzere depo edilmesine yönelik kararın davacı lehine kazanılmış hak oluşturduğu, paylaştırma anında Ö. M. San. Tic. Ltd. Şti. için bloke edilen paranın bu alacaklıya ödenmesinden sonra bakiye paranın diğer alacaklılar arasında garameten paylaştırılması gerektiği, ilk derece mahkemesince her iki davanın da kabulü şeklinde hüküm kurulması sonucu itibariyle doğru olmakla birlikte her dava için ayrı ayrı hüküm kurulmaması ve  hüküm kısmında bilirkişi raporunun sonuç kısmına atıfta bulunarak uygulamada karışıklığa sebebiyet verecek şekilde hüküm tesisi de doğru olmamış ancak bu durum yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden birleşen dosyada şikayetçi/asıl dosyada şikayet olunan Ö. M. San.ve Tic.Ltd. Şti. vekilinin ve  asıl dosyada şikayetçi/birleşen dosyada şikayet olunan T. San. Tic.ve Tur. A.Ş.vekilinin  istinaf talebinin kabulüne, Asıl ve birleşen dosyalarda şikayet olunan  K. M. San.ve Tic. A.Ş.vekilinin istinaf taleplerinin reddine, Bursa 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 24/01/2017 Tarih ve 2016/111 E. 2017/56 K. sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.                     

Kararı Asıl dosyada şikayetçi /birleşen dosyada şikayet olunan T. T. San. Tic.ve Turz. A.Ş. vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan  K. M. San. Tic. A.Ş.  vekili temyiz etmiştir.

1-Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan  Korteks M. San. Tic. A.Ş.  vekilinin asıl davaya yönelik temyizi bakımından;

Asıl davada davacı T. ve asıl ve birleşen davada davalı K.in tasarrufun iptali davalarının aynı gün kesinleştiğinden asıl davada davacı T. Tekstil San. Tic.ve Turz. A.Ş’nin garameye katılması gerekir bu nedenle  asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan  K. M. San. Tic. A.Ş. vekilinin  asıl davaya ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Asıl dosyada şikayetçi /birleşen dosyada şikayet olunan  T. T. San. Tic.ve Turz. A.Ş. vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan  K. M. San. Tic. A.Ş.  vekilinin birleşen davaya yönelik temyizleri bakımından;

İİK'nın 261 ve İİK'nın  100/1. maddesi gereğince  İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına dayanan alacaklı  İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilir. Birleşen dosyada davacı Ö.M. San. Tic. Ltd Şti. açmış olduğu tasarrufun iptali davası, takip tarihi ve ihtiyati haciz tarihi diğer alacaklılardan daha önce ise de tasarrufun iptali davasında  26.01.2016 tarihinde karar verildiği bu durumda ihtiyati haczi diğer alacaklılardan daha sonra kesinleştiğinden diğer alacaklılarla garameye girmesi gerekir. Dava konusu 16.02.2016 tarihli sıra cetvelinde birleşen dosyada davacı Ö. M. San. Tic. Ltd Şti. ve diğer alacalılar arasında garame yapıldığından birleşen davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamıştır. 

SONUÇ:  Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan  K. M. San. Tic. A.Ş.  vekilinin asıl davaya yönelik  temyiz itirazlarının reddine (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, Asıl dosyada şikayetçi /birleşen dosyada şikayet olunan  T. T. San. Tic.ve Turz. A.Ş. vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan K. M. San. Tic. A.Ş.  vekilinin birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile   İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin ve ilk derece mahkemesinin birleşen davaya yönelik  kararı  usul ve yasaya aykırı görüldüğünden BOZULMASINA, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin ve İlk derece mahkemesinin birleşen davaya yönelik kararının KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE,  aşağıda yazılı harcın asıl dava yönünden temyiz eden şikayet olunan Korteks Mensucat San. Tic. A.Ş'den alınmasına,  temyiz peşin harcın talep halinde birleşen dosyada şikayet olunan T.T. San. Tic.ve Turz. A.Ş.'ne iadesine 26.10.2020 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2021, 16:17:40 Gönderen: Özgür KOCA »

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32