Gönderen Konu: Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir  (Okunma sayısı 287 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2010/17632
KARAR NO   : 2010/19088   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :


Alacaklı vekili, borçlu A.G. hakkında Alaşehir İcra Dairesinde kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan takipte, Alaşehir İcra Dairesinden hacizler baki kalmak şartı ile araçlar üzerindeki yakalamanın kaldırılmasını talep etmelerine rağmen, Alaşehir İcra Müdürlüğünce yakalama yerine araçlar üzerindeki haczin kaldırıldığını bildirerek, 7.8.2009 tarihli işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Icra dosyasının incelenmesinde; alacaklı tarafından borçlu aleyhinde Alaşehir İcra Müdürlüğünde icra takibi başlatıldığı, Alaşehir İcra Dairesince 16.6.2009 tarihinde borçluya ait araçlara uyap üzerinden haciz ve yakalama şerhi  konulduğu, Alaşehir İcra Mahkemesinin 9.7.2009 tarih ve 2009/138 E. - 2009/171 K.sayılı kararı ile, Alaşehir İcra Dairesinin yetkisiz olduğuna, dosyanın yetkili Simav İcra Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiği, alacaklının talebi üzerine dosyanın 15.7.2009 tarihinde yetkili Simav İcra Müdürlüğüne gönderildiği ve dosyanın 2009/2057 esas numarası ile kayıt edildiği görülmektedir. Bu aşamadan sonra Alaşehir İcra Dairesi yetkisiz hale gelmiş olup, alacaklının talebi üzerine yapılan 7.8.2009 tarihli şikayete konu işlemler ile Alaşehir İcra Müdürlüğünün uyap üzerinden koyduğu 8.8.2009 tarihli araç polnet kayıtlarındaki haciz işlemleri geçersiz ve yok hükmündedir.

İcra mahkemesince yok hükmünde bulunan yetkisiz icra dairesinin işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekirken, 43 KU *** plakalı aracın trafik kaydına Alaşehir İcra Dairesince 12.6.2009 tarihinde haciz şerhi konulmasına karar verildiği halde, araç üzerinde haciz şerhi bulunmadığından bahisle araç kaydı üzerine haciz kaydı konulmasına ve diğer araçlar yönünden hacizler devam ettiğinden hukuki yarar yokluğu nedeniyle talebin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Alacaklı temyiz dilekçesinde 43 KU *** plakalı araç haczinin 16.6.2007 itibariyle konulması suretiyle düzeltilmesini, diğer araç hacizlerinin ise 16.6.2009 tarihinden itibaren geçerli olması yönünde karar verilmesini talep etmiş ise de, yukarıdaki ilkeler uyarınca kamu düzenine ilişkin bu konuda yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemlerinin yok hükmünde olması nedeniyle iptali gerekmektedir.    

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13/07/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32