C. Başsavcılığınca Yazılan Müzekkerelere Yasal Sürelerde Cevap Verilmemesi Görevi Kötüye Kullanma

Başlatan Özgür KOCA, 22 Mart 2022, 23:45:46

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
9. Ceza Dairesi         2020/6758 E.  ,  2021/2807 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tarihinde A. 3. İcra Müdürü olarak görev yapan sanığın, A. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasından yazılan müzekkere ve sonraki tekit yazılarına CMK'nın 332. maddesi uyarınca yasal sürelerde cevap vermeyerek soruşturmaların uzun süre sürüncemede kalmasına ve ilgili tarafların mağduriyetine yol açmak suretiyle TCK'nın 257/2. maddesine uyan ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyeti yerine, oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (1)