BANKA KREDİSİYLE REHİNLİ TAŞITIN BAZI PARÇALARININ SÖKÜLMESİ

Başlatan Deniz034, 05 Mart 2020, 23:12:39

« önceki - sonraki »
avatar_Deniz034
BANKA KREDİSİYLE REHİNLİ TAŞITIN BAZI PARÇALARININ SÖKÜLMESİ

YARGITAY 9. Ceza Dairesi Esas: 2014/3144 Karar: 2014/2872

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanık S... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

TCK'nın 289. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun konusunun "resmen teslim olunan" mal olması gerektiği, bankalar ile kredi talebinde bulunanlar arasında düzenlenen rehin sözleşmesi nedeniyle yapılan teslimlerde "resmen teslim" keyfiyetinin bulunmadığı gözetilerek sanık hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle beraat hükmü kurulması gerekirken, mahkemece kabul edilen gerekçeyle beraat kararı verilmesi sonuca etkili olmadığından, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan beraate ilişkin hükmün ONANMASINA,

2- Sanık Y... hakkında kurulan hükme ilişkin temyize gelince;

S... Limited Şirketine alınan araç için bankadan temin edilen ticari taşıt kredisi nedeniyle rehin sözleşmesi yapıldığı, bilahare kredi borcunun ödenmemesi üzerine katılan banka tarafından icra takibi başlatıldığı, aracın başka bir icra takip dosyasında yapılan kıymet takdirinde bir kısım parçalarının sökülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan suç duyurusu nedeniyle sanık hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan dava açıldığı saptanmış olup, TCK'nın 289. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun konusunun "resmen teslim olunan" mal olması, bankalar ile kredi talebinde bulunanlar arasında düzenlenen rehin sözleşmesi nedeniyle yapılan teslimlerde "resmen teslim" keyfiyetinin gerçekleşmemiş olması karşısında, muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''