Full version: Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
1
 1. Sakal kesme zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığı
 2. Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar
 3. Hukuk Fakültesi Mezunu İcra Müdürlerinin Avukatlık Kadrosuna Atanmalarına Muvafakat Verilmemesi
 4. Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
 5. Mobbing Nasıl İspatlanır
 6. İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz
 7. İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi.
 8. Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK
 9. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
 10. Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını...
 11. Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir.
 12. MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN İŞLEDĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLA İLGİLİ-SUÇU BİLDİRMEME CEZASI VERİLEMEZ
 13. 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası
 14. Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!
 15. Avukatın Kişisel Suç İşlemesi ve Soruşturma Usulü
 16. Avukatlar Yönünden Disiplin Cezası ve İşlemleri
 17. Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasının iptali
 18. Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar
 19. Ticari Taksi
 20. Psikolojik tedavi olurken ağır kınama cezası ile cezalandırılma
 21. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 22. MEMURA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN GÖREVE GELMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
 23. Disiplin soruşturmasının hangi maddeye göre yürütüleceği, memura bildirilmeli
 24. İyi Hal Durumu-Alt Ceza
 25. nöbet görevine geç gelinmesi
 26. MEMURUN İZİNSİZ GÖREVE GELMEMESİ
 27. Tedbir Kararı - İcra Müdürünün Sorumluluğu - Tazminat Davası
 28. Yargı kararına uymayan tazminat ödeyecek: Binlerce memur için emsal karar
 29. MEMURUN CEZA DAVASINDA BERATİ,DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ
 30. AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASINA KONU FİİL,TEKERRÜR UYGULAMASI..
 31. EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI
 32. Kamu Görevlisinin Kusuru Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Husumet İlişkisi
 33. DİSİPLİN SUÇLARI
 34. Soruşturma ve Disiplin Cezaları ile İlgili Kararlar
 35. Danıştay Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Verilen Cezayı İptal Etti
 36. Disiplin Cezası ile Adli Ceza Arasındaki İlişki
 37. Devlet Memurluğundan Çıkarılmaya Karşı AYM'ye Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu
 38. MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR
 39. Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir
 40. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 41. Aynı fiile ,hem disiplin cezası hem de yer değiştirme olmaz
 42. Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
 43. Haksız Disiplin Soruşturmasında, Amir Olan Kişiye Değil Kuruma Dava Açılabilir
 44. Ek Mal Beyanı Verilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İptali
 45. MEMURLARA İLİŞKİN YARGITAYDAN YERİNDE BİR KARAR
 46. Muhakkik, soruşturulanın üstü veya dengi olmalı
 47. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar uygulanabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal