Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 3 »
 1. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 2. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 533
 3. CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi
 4. 2022 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 5. 2022 YILI LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 6. 2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 7. 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 8. Türkiye Noterler Birliğinden Vekaletnameler Hakkında Genelge
 9. herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez
 10. Konut Finansmanı KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.
 11. Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV
 12. Borçlu Lehine Kefilsiz İpotek Verilen Taşınmzın Alacaklı Bankaya Satışı KDV'den İstisna Değildir.
 13. İpotekli Taşınmazın İhale ile Bankaya Satışında KDV ve Damga Vergisi
 14. İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 15. 2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
 16. Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı satışı KDV
 17. 2020 Yılı Harç ve Vergiler Tebliği
 18. “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.
 19. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 20. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 21. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 22. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 23. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 24. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 25. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 26. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 27. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 28. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 29. İCRA HARÇLARI
 30. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 31. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 32. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 33. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 34. paranın dağıtımında sıralama
 35. AZİLNAME HK
 36. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 37. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 38. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 39. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 40. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 41. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 42. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 43. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 44. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 45. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 46. İCRA HARÇLARI
 47. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 48. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 49. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 50. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal