Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. İnşaat firmasının üçüncü dördüncü yahut beşinci alıcı ya karşı sorumlulukları
 2. Tasinan Kiraciya iade edilecek yakit ucreti
 3. Bir aylık hak düşürücü süreden sonra tahliye taahhüdüne dayalı takip yapılamaz
 4. Önceki Ev Sahibinin Yaptırdığı Balkov PVC'si için Ben Ceza Çeker Miyim?
 5. Sözleşmenin geriye doğru feshi nedeniyle tapu iptaline dayalı sebepsiz zenginleşme
 6. Sözleşmenin geriye doğru feshi halinde kira bedelinin talep edilemeyeceği
 7. 2 Mart 2021 Tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi Uyarınca Kat Malikleri Genel Kurullarının Durumu
 8. Kat Maliklerince Olağanüstü Toplantıda Karar Alınması ve İptali
 9. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılması
 10. Site Aidat ve Ortak Giderlerine Katılma
 11. Noter tarafından düzenlenen tahliye taahhüdüne dayalı ilamlı takip yapılamayacağı
 12. İflas Ertelemeye İlişkin Tedbir Kararı Men'i Müdahale Nedeniyle Tahliyeyi Durdurmaz
 13. Borca İtiraz Edilmesine Rağmen Kira Sözleşmesine İtiraz Edilmemesi Nedenyle Sözleşmenin Kesinleşmesi
 14. YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
 15. Kontrat Olmadığı Halde İcra Emri
 16. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 17. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 18. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 19. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 20. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 21. icra
 22. Benden önce kalan kiracılar
 23. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 24. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 25. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 26. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 27. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 28. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 29. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 30. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 31. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 32. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 33. Kacak elektrik
 34. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 35. Ecrimisil
 36. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 37. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 38. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 39. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 40. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 41. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 42. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 43. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 44. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 45. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 46. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 47. Kira Bedelinin Tespiti
 48. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 49. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 50. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal