Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir
 2. Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 3. Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği
 4. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 5. Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
 6. Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı
 7. Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması
 8. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 9. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 10. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 11. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 12. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 13. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 14. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 15. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 16. Yetki belgesi harç
 17. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 18. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 19. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 20. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 21. teninat iade
 22. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 23. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 24. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 25. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 26. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 27. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 28. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 29. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 30. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 31. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 32. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 33. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 34. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 35. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 36. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 37. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 38. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 39. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 40. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 41. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 42. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 43. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 44. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 45. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 46. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 47. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 48. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 49. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 50. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal