Full version: Borçlar & Ticaret & İş Hukuku
1 2 »
 1. İşçilerde fazla çalışma ücretine ilişkin yargı kararları
 2. İşçi ücretinin gününde ödenmemesinin sonuçları
 3. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerinde zamanaşımı
 4. Haksız fiillerden doğan borç ilişkilerinde zarar ve kusurun ispatına dair yargı kararları
 5. Kazaya bağlı veya diğer yaralanmalardaki maddi ve manevi tazminatlar
 6. Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde muvazaalı işler
 7. İşçi ücreti ve ücretinin ödenmesi
 8. Geçersiz sebeple yapılan iş sözleşmesi feshinin sonuçları
 9. İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Bir Sebebe Dayandırılması
 10. İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde işçi alacaklarının durumu
 11. İşçinin Çalışma Şartlarında Değişiklik Yapılması
 12. Haciz Kaldırma İşlemi
 13. AnadoluFarm Taahhütname Hk.
 14. maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır
 15. SİGORTASİZ CALİSTİGİM İS YERİ KAPANDİ AMA BEN DAVA ACMAK İSTİYORUM
 16. limited şirket tasfiyesi (alacak ve borçla)
 17. SENET İPTALİ
 18. TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLMEDEN TEMERRÜT FAİZİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR
 19. SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI
 20. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair işlemler 2020 yılına Erteleniyor
 21. Kredi Kartı Yapılandırma Faizi
 22. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
 23. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçları Dışında Kalan Diğer Şirket Borçlarından
 24. DENİZ TİCARET HUKUKU ÖRNEK KARARLAR
 25. stajyer öğrenci alacağı- zamanaşımı-husumet
 26. Şirket ortaklığından ayrılırken mevcut şartlar altında haklarımız nelerdir?
 27. Tasfiye edilen şirketin ihyası
 28. İşçi alacağına dayalı maddi manevi tazminat iflasın ertelenmesi
 29. İşçi Alacağı maddi ve manevi tazminat
 30. Performans yüzünden işten çıkartılan işçi davayı kazandı. Mahkeme, ‘Bir kerede çıkartılmaz’ dedi.
 31. TASFİYE İŞLEMLERİ VE SÜREÇ
 32. Tasfiyesi Sonlanmış Şirket Hakkında Takibe ve Davaya Devam Edilemeyeceği - Vekilliğin Son Bulacağı
 33. Konu Başlığını Giriniz
 34. şirket sahibi ve yetkilisi şirketinin ipotek borcunu (ivazlı)temlik alabilirmi
 35. Şirket hissesinin haczi nedeniyle ortaklıktan çıkarma
 36. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI, KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANI
 37. İflasın ertelenmesi davalarında yetkili mahkeme - İl ve ilçeler arası seyehat eden şirketler
 38. Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılması mümkündür
 39. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu Ortağın Şirket Borcunu Ödemesi
 40. FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN PRİM ÖDEMELERİ DİKKATE ALINMADAN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ
 41. Avukatın Azli – Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan güven ilişkisi
 42. Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”
 43. AYIPLI 0/KM TİCARİ ARAÇ, MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
 44. Bedeli Ödenen Malın Teslim Edilmemesi
 45. Yargıtay Kararı; "İşe iade ve Muvazaalı İşe Alım Modeli"
 46. Ekspertiz Raporuna İtibar Edilerek, Tazminat Belirlenmesi Mümkün Değildir
 47. Yargıtay Kararı; "Alt İşverenin Yıllık İzin Ücretinden Sorumluluğu"
 48. Yargıtay Kararı; "Feshin Geçersizliği ve İşe İade"
 49. Haklı Bir Sebebe Dayalı İstifada Kıdem ve İhbar Tazminatları
 50. Mahkemeden çalışanları ilgilendiren örnek karar
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal