Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 3 »
 1. Bilinen En Son Adrese Çıkarılan Tebligatın İadesi Halinde Doğrudan TK'nun 21/2. Md Gereği Tebliğ
 2. Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat
 3. Elektronik tebligat,elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır
 4. Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 5. İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları
 6. İlanen Tebliğ Öncesi Ayrıntılı Bir Araştırma Yapılması Gerektiği
 7. Kefile Ödeme Emri hakkında
 8. Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ
 9. Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi
 10. Kamu kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz
 11. Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği
 12. Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair
 13. Belediye ve tüzel kişiliklere tebligata ilişkin
 14. TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ
 15. İlanen Tebliğ Öncesi Araştırma İşlemi
 16. Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği
 17. Tebliğden önce yapılan itirazın geçerliliği için ödeme emri tebliğinin şart olduğu.
 18. Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye gö
 19. Mernis Adresine Gönderilen Satış İlanına Dair Tebligatın Açık Mavi Renkli Zarfla Yapılmaması
 20. DOSYADAKİ ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN VE TK.21/1 MADDESİNE GÖRE TEBLĞ YAPILMADAN 21-2 TEBLİĞ YAPILMAZ
 21. BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN T.K.21/2. MADDESİ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILAMAZ
 22. Tebligat Kanunu'nun 32. Maddesinin Uygulanabilmesi
 23. Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği
 24. Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez
 25. Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı
 26. 7201 Sayılı T.K 'nun Ek 1. maddesine göre tebligat icra takibi de uygulanmaz
 27. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 28. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır
 29. Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz
 30. icra dosyası yenileme kararı tebliği
 31. Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs Şirketlerine TK'nın 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılamayacağı.
 32. PTT İnternet Sitesindeki Sorgular Bilgi Amaçlı Olup,Tebliğ Tarihinin Tespitinde Belirleyici Değildir
 33. Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçersizdir
 34. Tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılması istisnaî durumdur
 35. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 36. Normal tebligat gönderilmeden 35. Maddeye göre tebligat gönderilmez
 37. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 38. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 39. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 40. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 41. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 42. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 43. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 44. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 45. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 46. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 47. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 48. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 49. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 50. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal