2018 Yılında BTM İle Giderilebilir Derecede Yaralama Nedeniyle 15.000 TL Manevi Tazminat Ödenmesi

Başlatan Özgür KOCA, 12 Ekim 2022, 16:57:21

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2018 yılında açılan bir dava sonucunda İzmir  BAM 4. HD'nin T:28/06/2022, E: 2019/2785, K:2022/1429 sayılı ilamı ile davacının 2018 yılında talep ettiği 15.000,00 TL'lik manevi tazminat sonucunda;

"Hastanesi'nin 27.02.2017 tarihli raporunda belirtildiği üzere "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şekilde yaraladığı  anlaşıldığına göre; ilk derece mahkemesince davacı yaranına manevi tazminat hükmedilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

..................

Tüm bu nedenlerle davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkrası (b-2) bendi gereğince kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, kabul edilen istinaf nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden düzeltilerek yeniden esas hakkında karar vermek suretiyle;

1-Davanın  KABULÜNE,
15.000-TL Manevi Tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." şeklindedir.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)