Gönderen Konu: 2016 YILI ÖNeRİLER LİSTESİ  (Okunma sayısı 6438 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 977
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
2016 YILI ÖNeRİLER LİSTESİ
« : 04 Şubat 2018, 12:29:01 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


ÖNeRİLER LİSTESİ-

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Bir önceki denetimden sonra tebliğ edilen listenin (2, 3 ve 4) numarası altında öneride bulunulmasına karşın, bu defa da;

a) Satış faaliyeti gerçekleştirilen kimi dosyalardaki şartnamelerde, “tapu harçlarının alıcıya ait olduğu”nun yazıldığı,

(1. İcra Müdürlüğü; 2014/40, 54, 108, 127, 158, 181, 188, 2015/3, 17, 44, 52, 54, 56, 85,
2. İcra Müdürlüğü; 2013/9, 15, 2014/12, 54, 61,
3. İcra Müdürlüğü; 2013/10, 17, 29, 32,
4. İcra Müdürlüğü; 2011/1999, 2012/1006, 1752, 2013/765 talimat sayılılar)

b) Avukatla takip edilen bir kısım dosyalarda vekâlet ücretinin karar halinde tutanaklara derç edilmediği, dosya kapağına yapılan hesap tablosunda yer verilmesi ile yetinildiği,

(2. İcra Müdürlüğü; 2007/4580, 2008/502, 2010/1035, 9892, 2013/9930, 10385, 2016/732 esas sayılılar)

c) İnfaz, feragat, haricen ödeme, takipsizlik gibi sebeplerle işlemden kaldırılan dosyalarla ilgili olarak hiçbir karar verilmeksizin dosyanın dış kapağına ya da tutanağa "infaz" yazılmak suretiyle esasın kapatıldığı,

(2. İcra Müdürlüğü; 2013/10880, 10998, 2014/70, 624, 732, 1933, 3457, 11114, 2015/1219, 6092 esas,  2013/37, 2014/10, 45, 79, 83, 95, 101, 110,
3. İcra Müdürlüğü; 2013/7, 16, 2014/13,
4. İcra Müdürlüğü; 2006/2146, 2010/2847, 2012/819, 2013/84,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/6, 12, 26, 2014/172, 174, 2015/14, 36, 2016/39 talimat sayılılar ile
5. ve 6. ve 8. İcra Müdürlüklerine ait incelenen tüm talimat dosyaları)

Beyan ve müşahede olunmuştur.

Yasal dayanakları gösterilen öneri hükümlerine uyulması, aksine davranışın Teftiş Kurulu Tüzüğünün 41, Yönetmeliğin 87/12. maddeleri uyarınca sorumluluk doğuracağının bilinmesi,

2- Bazı dosyalarda gerçek şahsa yapılan ihalenin kesinleşmesinden sonra tapu sicil ve trafik tescil müdürlüklerine gönderilen tescil yazılarında, alıcının fotoğrafının yapıştırılmadığı, alıcının ve satıcının kimlik bilgileri ile satışı yapılan emvale ilişkin yeterli bilgilerin eksik yazıldığı ve sicil kaydının ilgili yazıya eklenmediği görülmüştür.

(1. İcra Müdürlüğü; 2013/18, 2014/41, 153, 2015/53,
4. İcra Müdürlüğü; 2011/1999, 2015/155,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/21, 2014/121, 142, 161, 2015/66,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/3, 44, 2014/93, 163, 171, 2015/54, 205,
8. İcra Müdürlüğü; 2013/50, 2014/56, 108, 128, 160, 2015/57, 130 talimat sayılılar)

Muhtemel yolsuzlukların önlenmesi amacıyla, ihale alıcısının gerçek kişi olması durumunda, HİGM’nin 13.05.2010 tarih ve 2008/2253/14879 sayılı görüş yazıları ve 17.08.2013 tarihli 28738 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Tapu Sicili Tüzüğü’nün 18/2 ve 20/1-d maddeleri de nazara alınarak mezkûr yazıya yeni malikin fotoğrafının yapıştırılıp onaylanması, alıcı ve satıcının kimlik bilgileri ile satılan emvale ilişkin yeterli bilgilerin derç edilmesi ve satılan emvale ilişkin tescil belgesinin bir suretinin eklenmesinin usul edinilmesi,3ı

3- 1. İcra Dairesine ait 2014/8001 esas sayılı dosyada 41.456,88 TL meblağlı konut finansmanından kaynaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile gerçekleştirilen ilâmsız takipte, alacağın 2014 yılında satıştan sonra tamamen tahsilinde, alınmaması gerekirken 583,00 TL KDV, alınması gerekenin ¼ oranı üzerinden 1.179,44 TL yerine 3.538,26 TL fazlasıyla 4.717,70 TL tahsil harcı alındığı tespit edilmiştir.
(Benzer şekilde davranılarak 4. İcra Müdürlüğünde; 2011/1515 talimat sayılıda 3.100,00 TL, 2012/624 talimat sayılıda 801,00 TL, 2012/1022 talimat sayılıda 1.151,00 TL, 2013/53 talimat sayılıda 1.555,00 TL, 2013/56 talimat sayılıda 1.655,00 TL, 2013/285 talimat sayılıda 2.010,00 TL, 2013/746 talimat sayılıda 60.300,00 TL, 2013/1069 talimat sayılıda 1.891,00 TL, 2015/155  talimat sayılıda 1.001,50 TL, 5. İcra Müdürlüğünde; 2013/4 talimat sayılıda 495,50 TL, 2014/44 talimat sayılıda 846,00 TL, 2014/132 talimat sayılıda 3.400,00 TL, 6. İcra Müdürlüğünde; 2014/142 talimat sayılıda 805,00TL, 2014/161 talimat sayılıda 1.310,00 TL, 2015/12 talimat sayılıda 92.260,00 TL, 7. İcra Müdürlüğünde; 2013/47 talimat sayılıda 540,00 TL, 2014/15 talimat sayılıda 775,00 TL, 2014/18 talimat sayılıda 701,00 TL, 8. İcra Müdürlüğünde 2013/28 talimat sayılıda 805,00 TL, 2014/35 talimat sayılıda 480,00 TL, 2014/49 talimat sayılıda 23.400,00 TL, 2014/74 talimat sayılıda 2.136,60 TL KDV’nin fazladan tahsil edildiği,)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/02/2007 tarihli 5582 sayılı Yasanın 35 maddesi ile değişik 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ş) bendinde “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dâhil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil)”nin katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmekle, konut edinme amaçlı kullanılan krediler açısından teminat gösterilen yada ipotek konulan konutun devir ve teslimlerinden katma değer vergisi alınmaması,

4- 2. İcra Müdürlüğüne ait 2014/65, 77, 2016/732 esas sayılı dosyalara ibraz edilen vekâletnamelerde baro pulu mevcut olmadığı halde takiplerin kabul edildikleri ve bu güne kadar da eksik pulların tamamlattırılmadığı anlaşılmış olup gereğine tevessül olunmuştur.

10.05.2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4667 sayılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 27/2. maddesine göre, bundan böyle avukatlarca vekâletname sunulan mercilerin, elektronik ortamda e-vekalet pulu kullanılanlar dışında, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletnameleri ve örneklerini kabul edemeyeceklerinin, gerektiğinde ilgiliye on günlük süre vererek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletnamelerin işleme konulamayacağına ilişkin yasal zorunluluğun hatırdan çıkarılmaması,

5- Oranın yanlış girilmesi, peşin alınanın mahsubunun unutulması, takibe konu miktarın yanlış hesaplanması, muaf olan kurumlara kesilmesi, mükerrer dosya kaydı ile makbuz tanzimi ve benzeri nedenlerle makbuzunun düzenlendikten sonra iptal edildikleri belirlenmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 1300 adet tahsil harcı, 628 adet cezaevi yapı harcı,)
2. İcra Müdürlüğü; 2040 adet tahsil harcı, 889 adet cezaevi yapı harcı,
3. İcra Müdürlüğü; 1530 adet tahsil harcı, 755 adet cezaevi yapı harcı,
4. İcra Müdürlüğü; 951 adet tahsil harcı, 315 adet cezaevi yapı harcı,
5. İcra Müdürlüğü; 1731 adet tahsil harcı, 745 adet cezaevi yapı harcı,
6. İcra Müdürlüğü; 1801 adet tahsil harcı, 833 adet cezaevi yapı harcı,
7. İcra Müdürlüğü; 1372 adet tahsil harcı, 657 adet cezaevi yapı harcı,
8. İcra Müdürlüğü; 1653 adet tahsil harcı, 795 adet cezaevi yapı harcı,)

Emek ve zaman kaybının önüne geçilip, muhtemel şikâyet ve sızlanmalara sebebiyet verilmesinin engellenmesi amacıyla, sayman mutemedi alındıları ve cezaevi yapı harcına ilişkin makbuzların düzenlenmesi sırasında gereken azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi,

6- Genellik arz etmemekle birlikte, bir kısım haciz işlemlerine 10-15 günlük gecikmelerle gidildiği izlenmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2015/3, 44, 52, 85,
2. İcra Müdürlüğü; 2013/9, 2014/39, 2015/9,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/1432 ,
5. İcra Müdürlüğü; 2015/50, 141 talimat sayılılar)

İcra İflâs Kanunu’nun 79. maddesine göre haczin, talep ve masrafın kasaya girmesini müteakip üç gün içinde yapılması gerektiğinin hatırlanması,

7- ''Daire dışı'' olarak nitelendirilme imkanı bulunmayan adliye binası içerisindeki müzayede salonu ile özellikle çalışılan binanın bahçe veya müştemilatında bulunan mahallerde yapılan satışlar nedeniyle, denetim dönemini kapsayacak şekilde alınmaması gerektiği halde mevzuatın yanlış yorumlanması neticesi haciz, teslim ve satış harcı alındığı belirlenmiş, alınan toplam 395,44 TL yolluk rıza ile ilgililerine iade ettirilmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2014/90 talimat sayılı,
2. İcra Müdürlüğü; 2012/8709, 2013/1142 esas sayılılar,
4. İcra Müdürlüğü; 2011/2289, 2292, 2012/76, 624, 1006 talimat sayılılar,
5. İcra Müdürlüğü; 2013/4 talimat sayılı)

Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarihli 3717 sayılı kanunun uygulanması hakkındaki görüş yazısında da belirtildiği üzere daire dışı kavramının yorumlanmasında adliye binasındaki müzayede salonu, adliye koridoru, adliye binasının müştemilatı olan bahçe ve bahçedeki müzayede salonunun daire içi kabul edilerek, bu tür işlemlerde haciz, teslim ve satış harcının taraflardan tahsil edilmemesi, dolayısıyla işlemi yapan görevliye herhangi  yol tazminatı tahakkuku ve ödemesi yapılmaması, ayrıca daire dışında aynı gün içinde bir dosyadan farklı adreslerde memur eliyle yerine getirilen her bir işlem için taraflardan haciz, teslim ve satış harcının ayrı ayrı tahsili ve aynı yönteme göre ilgilisine ödeme yapılacağı hususlarının unutulmaması,

8- Haciz veya kıymet takdiri kararlarında yapılması gereken işlemlerin icap ettirdiği masraf miktarının açıklanmadığı gözlenmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2014/108, 158, 188, 2015/3, 17, 44, 52, 54, 56, 85, 88,  2016/53,
2. İcra Müdürlüğü; 2014/183, 2015/4, 23, 151, 166, 167,
3. İcra Müdürlüğü; 2013/12, 2014/109,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/1396, 2014/139, 143, 2015/5, 22,
5. İcra Müdürlüğü; 2013/31, 38, 2014/4, 41, 2015/169,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/2, 18, 24, 2014/4, 29, 192, 2015/119, 2016/52,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/6, 16, 2014/88, 164, 2015/20, 36, 2016/37,
8. İcra Müdürlüğü; 2013/15, 18, 23 talimat sayılılar)

İhtilâflara ve yanlış anlamalara yol açılmaması için, haciz kararlarında masraf miktarının gösterilmesinin kural olarak kabul edilmesi,

9- Verilen kararların gerekçeli, yapılan işlemlerin düzgün bir şekilde tutanaklara yazılmadığı, ayrıca tutanaklarda taraflarca açılan taleplerin kabul veya reddi ile haciz işlemlerini yapmakla görevlendirmeye dair verilen kararların hangi görevli tarafından verildiği belirtilmeden sadece imzalandığı saptanmıştır.

(2. İcra Müdürlüğü; 2014/82, 183, 2015/4, 23, 151,
3. İcra Müdürlüğü; 2013/46, 2014/1, 4, 22, 2016/13,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/1396, 2014/139, 143, 2015/5, 22,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/36, 2014/143, 163, 181, 186, 2015/42, 149, 163, 203, 2016/5, 37, 39,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/12, 36, 2014/32, 145,
8. İcra Müdürlüğü; 2013/4, 47, 2014/67, 131, 2015/149, 211, 2016/19, 35 talimat sayılılar)

Denetimlere kolaylık sağlanması, kararı verenin tanınması ve sorumluluğunun tespiti ile ileride ihtilafa sebebiyet verilmemesi bakımından, İcra ve İflas Kanunu’nun 8 ve Yönetmeliği’nin 20. maddeleri dairesinde yapılan tüm işlemlerin tutanaklara gerekçeleri ile birlikte geçirilmesi sağlanarak talepleri değerlendirip karar veren görevli memurun isim ve unvanının varsa sicil numarasının tutanağa yazılmasının yöntem haline getirilmesi,

10- 1. İcra Dairesine ait 2013/8476 esas sayılı ilâmlı takipte, icra emrinin borçlu vekiline yapılması gerekirken usulsüz biçimde asile yapıldığı tetkik edilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71 ve devamı maddelerinde öngörülen vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağına ilişkin emredici kurala uygun işlem tesis edilmesi, yolsuz tebligat işlemlerinin yol açacağı hak kayıplarının cezai ve hukuki  anlamda sorumluluk doğurabileceği dikkate alınarak azami seviyede dikkatin gösterilmesi,

11- Genel bir uygulama olarak tüm icra dairelerindeki ilâmsız takip dosyalarında, takip talebinde bulunan alacaklılardan borçlunun yapabileceği itirazın tebliği için avans alınmadığı beyan ve müşahede edilmiştir.

İcra ve İflas Kanununun 59. maddesi “alacaklı... takip talebinde bulunurken borçlunun 62. maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder” hükmünü içerdiğinden, bu tür masrafların peşinen tahsili suretiyle anılan maddeye işlerlik kazandırılması veya takip talebi veren alacaklıdan itiraz vuku bulursa, kendisine tebliğ istemediği yolunda beyan ve imza alınması,

12- Bir kısım takip dosyalarında, taşınmaz malların satış günlerinin talep tarihlerinden itibaren üç ayı aşar şekilde tayin edildiği gözlemlenmiştir.

(3. İcra Müdürlüğü; 2013/32, 2015/118,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/21,
7. İcra Müdürlüğü; 2014/88, 93,171, 176, 2015/19, 57,
8. İcra Müdürlüğü; 2013/28, 50, 2014/100, 2015/54 talimat sayılılar)

İcra ve İflas Kanunu’nun 123. maddesine göre gayrimenkul lerin satış talebinden itibaren üç ay ve taşınır malların ise aynı Yasa’nın 112/1. maddesi uyarınca, satış taleplerinden itibaren iki ay içinde satılması gerektiğinin uygulamada göz ardı edilmemesi,

13- Kimi dosyalarda hacze götürülen araç sürücüleri, çilingir ve hamallara tahakkuk ettirilen paralar ile kıymet takdirine ilişkin masrafların kasaya alınmadan, tutanak altına hak sahiplerinin imzaları alınmak suretiyle haricen ödendiği anlaşılmıştır.

(3. İcra Müdürlüğü; 2014/113,
4. İcra Müdürlüğü; 2014/139, 143, 144, 151,
5. İcra Müdürlüğü; 2013/18, 31, 2014/4, 41, 96, 185,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/2, 5, 16, 24, 36, 2014/3, 38, 63, 130, 2015/42,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/13, 26, 31, 2014/32, 176, 2015/14, 20 talimat sayılılar)

Haciz ve benzeri işlemlerle ilgili olarak, İcra ve İflas Kanunu’nun 59. maddesi gereğince alınacak masrafların İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği’nin 6, 61, 62ve 112. maddeleri aracılığı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 45. maddesi gereğince, tahsilât makbuzu kesilerek kasaya alınması, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin de reddiyat makbuzu ile kasadan çıkışlarının sağlanması, suizanı davet edebilecek benzeri hatalı uygulamadan derhal vazgeçilmesi,

14- Hacizlerde borçlunun bulunmaması nedeniyle işlem yapılamadığına dair düzenlenen tutanakların, görevli memur ve şoför tarafından imzalanmasıyla yetinilmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2014/153, 2015/53, 2014/153 talimat ve 2014/7307, 10671 esas sayılılar,
3. İcra Müdürlüğü; 2013/12, 27, 39, 2014/91, 2016/31,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/1396, 2014/143, 2015/89, 2016/37,
5. İcra Müdürlüğü; 2013/8, 2014/41, 151, 2015/169,
6. İcra Müdürlüğü; 2013/24, 2014/3, 2015/42, 150, 197, 2016/5,
7. İcra Müdürlüğü; 2013/12, 2014/145, 174, 2015/23, 61, 91,
8. İcra Müdürlüğü; 2013/4, 15, 18, 2014/16, 83, 2015/65 talimat sayılılar)

Bu gibi hâllerde, düzenlenecek tutanakların inandırıcı olması bakımından, hacze giden memurdan başka mahalle muhtarı veya komşuları gibi üçüncü şahısların imzaları ile tevsikinin usul edinilmesi,

15- Tüm icra dairelerinde rastlanan bir sorun olarak, haciz veya kıymet takdiri gibi daire dışında işlem yapılması gereken hallerde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait araç haricinde özel ticari vasıta kullanılması durumunda, Vakıf aracının mevcut olmadığına dair alınan yazıların müdür veya yardımcısı tarafından görüldülerinin yapılmadığı müşahede olunmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 10.02.2014 tarih ve 276/806 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; icra dairelerinde yapılan haciz işlemlerinde hangi memurların, hangi araç kullandığının takibi, araç sorumlusu tarafından Vakıf aracı ile neden gidilmediğine ve hangi saatte bu belgenin verildiğine dair düzenlenen yazıların anında ilgili müdür veya görevli müdür yardımcısı tarafından görüldülerinin yapılıp, her dosya arasına ayrı ayrı konmasının usul haline getirilerek etkin bir denetimin temini, aynı memurun yapmış olduğu haciz sayısına göre makul sayının üzerinde gerçek kişilere ait özel ticari araçlarla belirgin bir şekilde hacze gidilmesi halinde bunların yakından izlenmesi ile sebebinin araştırılması, gerektiğinde yasal yollara müracaat edilmesi, aksi halin sorumluluk doğuracağının bilinmesi,

16- Tarama cihaz sayısının daireler bazında ihtiyaca cevap verecek hâle gelmesine rağmen, özellikle ödeme ve icra emirleri, takibe dayanak kredi ya da başka neviden sözleşmeler, açık arttırma şartname ve tutanakları, ilanları, tüm tebligat evrakı, KDV beyannameleri, çeşitli sebeplerle mali mercilere yapılan ödemelere ilişkin makbuzlar, bilirkişi raporları gibi UYAP’taki dijital dosyanın oluşturulmasına esas tüm belgelerin eksiksiz biçimde UYAP taramasının çoğunlukla yapılmadığı, bunun yanında harç bilgileri raporlarının ve özellikle burada yer alan “takip tutarı” hanesinin boş bırakıldığı saptanmış, ilgililere bundan böyle bu konularda daha dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin uyarı yapılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 6352 sayılı Yasa ile değişik 8/a maddesinde, icra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılacağının, her türlü veri, bilgi, belge ve kararın, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenip, kaydedilerek, saklanacağı ifade edildiği, tüm bunların ötesinde Teftiş Kurulumuzca yürütülen denetim faaliyetlerinin de artık çoğunlukla UYAP aracılığı ile uzaktan yapıldığı dikkate alınarak, eğer mevcut ise UYAP işletim sistemi ile gerçek kayıtlar arasında mevcut çelişkilerin sürekli biçimde güncelleme çalışmaları yapılarak giderilmeye çalışılması, yukarıda zikredilen hususlara aykırı davranışların UYAP üzerinden gerçekleştirilecek olan denetim hizmetlerine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla fiilen işlevsiz kılacağının, ayrıca konuya ilişkin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 10.11.2011 tarih ve 124/1 sayılı Genelgesi ile Müsteşarlık Makamının 04.01.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genel Yazısının dikkatten uzak tutulmaması,

17- Neredeyse vekille takip edilen tüm icra dairelerine ait incelenmiş dosyalarda, alacaklı vekilinin talebi ile borçluya ait araç bulunup bulunmadığının icra müdürü tarafından UYAP üzerinden sorgulaması yapıldığı fark edilmiştir.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında yapılan 02/05/2011 tarihli protokolün 6/2 maddesine göre “...idareler kendi taraflarında ihtiyaç duyulan veriye erişme/paylaşma servislerini ve yazılımlarını hazırlamakla yükümlüdür. Talepler mevzuatın izin verdiği ve taraflarca mutabakatla tespit edilen sorgulama türleri temel alınarak karşılanır...” hükmü karşısında icra dairesine ekstradan yük getiren bu tip uygulamalardan kaçınılması,

18- 2. İcra Müdürlüğüne ait 2014/4017, 4018 esas sayılılarda, alacaklısı (emrine ödenecek olan) veya borçlusu (senedi tanzim eden) gerçek veya tüzel kişi olmayan, tanzim tarihi veya yeri yazılı olmayan bonolar ile (süresinde veya hiç bankaya ibraz edilmeyen ve karşılıksız olduğu saptanmayan çeklerle) kambiyo senetlerine mahsus takip taleplerinin kabul edildiği öğrenilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 671 ve 776. maddelerinde gösterilen aslî ve zarurî şartları taşımayan senetlerin, aynı Yasa’nın 672 ve 777. maddeleri gereğince bono niteliğinde sayılması mümkün olmadığından; bu kabil belgelerin kambiyo senetlerine mahsus yolla takip için yeterli olmadığının, İİK’nın 168. maddesi gereğince senedin kambiyo senedi olup olmadığının resen araştırılması gerektiğinin, aksi halde talebin reddine karar verilmesi icap ettiğinin, alacaklı talep ettiği takdirde adi takip yapabileceğinin hatırda tutulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 796. maddesi gereğince bir çekin keşide edildiği yerde ödenecekse on gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmesi gerektiği, aynı Yasa’nın 808. maddesine göre de vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğunun muhatap banka tarafından ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla sabit bulunduğu takdirde hamilin cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabileceği göz önünde bulundurularak süresinde veya hiç muhatap bankaya ibraz edilmeyen ve karşılıksız olduğu saptanmayan çekler ile müracaat hakkı kullanılamayacağından bu nevi evrakın kambiyo senetlerine mahsus yolla takip için yeterli olmayacağının anımsanması,

19- Genel uygulama kabilinden tüm icra dairelerinde genellikle talimat dosyalarında takip tutanağı düzenlenmediği, yatırılan ve sarfedilen paraların tutanakta gösterilmediği belirlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği’nin 16 ve 22. maddeleri uyarınca, talimatlar için de takip tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin ve bu arada para tahsil ve reddi işlemlerinin de bu tutanağa işlenmesinin usul ittihazı,

20- İflas kararının ilgili mahkeme tarafından daireye gönderilmesinden sonra, daire tarafından İİK’nın 166/2. maddesi gereğince kararın kendiliğinden ve derhal ilgili yerlere bildirilmesine ve ayrıca kararın gerekli gazetelerde ilân edilmesine rağmen;

4. İcra Müdürlüğü; 2013/1, 2014/1 iflas esas sayılı dosyalarında olduğu gibi,

a) O iflas işine mahsus olmak üzere açılan dosyanın Nizamnamede belirtilen şekilde tutulmadığı,

b) Derhal müflisin mallarının defterinin tutulmasına başlanmadığı,

c) Müflisin mağazalarında, eşya depolarında, imalathanelerinde, perakende satış dükkânlarında, buna mümasil yerlerinde tespit yapılıp mühürlenmesine, paralarının, kıymetli evrakının, ticari ve ev idaresine ait defterlerinin ve sair herhangi ehemmiyeti haiz evrakının muhafaza altına alınmasına çalışılmadığı,

d) Müflisin sorguya çekilmediği,

e) Müflis tarafından gönderilen veya müflisin namına gelen mektup, telgraf ve havalenamelerle paket ve kolilerin, gümrüğe vürut eden ve edecek olan malların ve banka ve noterdeki mevduat ve rehinlerin müflise verilmeyerek masa emrine hazır bulundurulması hakkında Posta ve Telgraf ve Gümrük idareleriyle banka ve noterlere tebligat yapılmadığı,

f) Müflisin mal varlığı bulunup bulunmadığı ayrıntılı bir şekilde araştırılmadan bankalardan ve tapu dairesi ve trafikten gelen yazı cevapları ile yetinilerek İİK’nın 217. maddesi gereğince tasfiyenin tatiline karar verilip ilan edildiği ve akabinde Ticaret Mahkemesinden iflasın kapatılmasının talep edildiği,

Müşahede edilmiştir.

Dosyaların İcra İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname’nin 20, 36 ve 37. maddelerinde açıklanan şekilde tutulmasına önem verilmesi,

İİKN’nın 208. maddesi gereğince iflasın açılması tebliğ olunur olunmaz müflisin mallarının defterinin tutulmasına başlanılması, muhafazaları için lazım gelen tedbirlerin alınması,

İİK’nın 210. maddesi uyarınca İflas dairesince müflisin mağazalarında, eşya depolarında, imalathanelerinde, perakende satış dükkânlarında ve buna mümasil yerlerinde tespit yapılarak gerektiğinde kapatılıp mühürlemesinin, paraların, kıymetli evrakın, ticari ve ev idaresine ait defterlerin ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakın muhafaza altına alınmasının yasal zorunluluk olduğunun bilinmesi,

İcra İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname’nin 39. maddesi gereğince, celp edilen ve icabında zabıta marifetiyle ihzar olunan müflisin nizamnamede belirtilen ve halin icabına göre lazım gelen diğer sorular sorularak sorguya çekilmesi hususuna önem verilerek yöntem haline getirilmesi,

İcra İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname’nin 38. maddesi gereğince, iflas hükmünün icra veya iflas dairesine tebliğini müteakip dairece müflis tarafından gönderilen veya müflisin namına gelen mektup, telgraf ve havalenamelerle paket ve kolilerin, gümrüğe vürut eden ve edecek olan malların, banka ve noterdeki mevduat ve rehinlerin müflise verilmeyerek masa emrine hazır bulundurulması hakkında Posta ve Telgraf ve Gümrük idareleriyle banka ve noterlere tebligat yapılması gerektiğinin unutulmaması,

Bankalar, tapu sicil ve trafik tescil müdürlüklerinden gelen yazı cevapları ile yetinilmeyerek İİK 208, 210, 211, İcra İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname’nin 38 ve 39. maddeleri gereğince, müflisin mal varlığı bulunup bulunmadığı ayrıntılı bir şekilde araştırıldıktan ve masaya ait hiçbir mal bulunmadığına dair kesin kanaate ulaşıldıktan sonra tasfiyenin tatiline karar verilmesine özen gösterilmesi,

21- 6. İcra Müdürlüğüne ait 2014/1 iflas esas ile 8. İcra Müdürlüğüne ait 2014/2 iflas esas sayılılarda, iflas idaresinin seçilmesinden sonra üç ay içerisinde iflas idaresi tarafından alacaklıların sırasını gösterir cetvel yapılmadığı ve üç ayın bitmesinden önce sürenin uzatılmasının icra mahkemesinden istenilmediği, iflas dairesinin de bu durumu icra mahkemesine intikal ettirmediği anlaşılmıştır.

İİK’nın 232 maddesi amir hükmü gereğince, alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından 206 ve 207. maddelerde yazılı hükümlere göre, alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılacağının ve iflas dairesine bırakılacağının, zorunlu hallerde üç ayın hitamından önce iflas idaresinin icra mahkemesine başvurması halinde icra mahkemesinin bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok üç ay daha uzatabileceğinin, bu süre içinde sıra cetvelinin verilmemesi halinde iflas dairesinin durumu icra mahkemesine intikal ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin vazifesine son verileceğinin ve yaptıkları hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmeyeceği gibi bir daha aynı iflas idaresinde görev alamayacaklarının kanuni zorunluluk olduğu hatırlanarak, iflas idarelerinin seçilmelerinden itibaren en geç üç ay içerisinde alacaklıların sırasını gösterir cetveli yapıp iflas dairesini verip vermedikleri, bu sürenin dolmasından önce sürenin uzatılması için icra mahkemesine müracaat edip etmedikleri takip edilerek, bu süreler içerisinde sıra cetvelinin verilmediğinin saptanması halinde durumun iflas dairesi tarafından icra mahkemesine bildirilmesinin zorunlu olduğunun düşünülmesi,

22- Bir kısım iflas dosyalarında, iflas kararının daireye tebliğinden itibaren üç ay içerisinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağının tespit edilmediği (yasal süre geçtikten sonra tespit edildiği) izlenmiştir.

(3. İcra Müdürlüğü; 2014/1, 2015/1,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/1, 2014/1,
5. İcra Müdürlüğü; 2016/1,
7. İcra Müdürlüğü; 2010/1,
8. İcra Müdürlüğü; 2014/1, 2 iflas esas sayılılar)

İcra İflas Kanunu’nun 208/3. maddesi gereğince iflas dairesinin, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren, en geç üç ay içinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorunda olduğunun unutulmaması,

23- 3. İcra Müdürlüğüne ait 2015/1 İflas esas sayılı, 6. İcra Müdürlüğüne ait 2014/1 İflas esas sayılı, 7. İcra Müdürlüğüne ait 2010/1 iflas esas sayılılarda, iflasın açılmasından itibaren 6 ay içerisinde tasfiye sonuçlandırılamadığı halde, icra mahkemesinden sürenin uzatılmasının istenilmediği, iflas idaresi memurlarının bu konuda zamanında uyarılmadığı gözlenmiştir.

İİK’nın 256. maddesi gereğince iflas açıldıktan sonra altı ay içerisinde tasfiye edilmesi gerektiğinin, bu müddet içerisinde tasfiye muamelesi bitmediği takdirde alacaklıların toplanıp çoğunlukla basit tasfiye usulünün tatbikine karar verebileceğinin, böyle bir karar verilmemişse icra mahkemesinin icabına göre bu müddeti uzatabileceğinin anımsanması,

24- Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu birtakım takiplerde, başvurma harcı, peşin harç veya yapılan ödemeden tahsil harcı alındığı tespit edilmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2010/3652,
2. İcra Müdürlüğü; 2005/2913, 2014/2249, 2956,
3. İcra Müdürlüğü; 2015/1602, 1605, 1991,
5. İcra Müdürlüğü; 2013/5083, 10622, 2015/20013 esas sayılılar)

20/05/2006 tarih ve 26173 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren5502 sayılı yasanın birinci maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak bu kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulduğu, aynı yasanın 42. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (IV) sayılı sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin cetvelden T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun çıkarılarak ilgili cetvelin birinci sırasına Sosyal Güvenlik Kurumunun eklendiği, 5502 sayılı yasanın geçici ve son hükümleri içeren on üçüncü bölümünün devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler başlıklı geçici birinci maddesi ile 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilâtlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile her türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredildiği, aynı maddenin üçüncü fıkrası ile de Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinin Kurum tarafından yürütüleceği ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçeceği belirtildiği hatırlanarak 5502 sayılı yasanın vergi ve fon muafiyeti başlıklı 36. maddesi gereğince de ilgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan müstesna olduğunun göz önünde bulundurulması,

25- Çoğu kez Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin borçlu olduğu takip dosyalarında tahsil harcı alındığı gözlemlenmiştir.

(1. İcra Müdürlüğü; 2010/2411, 2012/1579, 2013/319, 320, 1201, 6024,
2. İcra Müdürlüğü; 2012/3978, 2013/11168, 11180, 11187, 2014/6156,
3. İcra Müdürlüğü; 2009/13150, 2010/10190, 2011/1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1256, 1257, 1258, 2013/2175,
4. İcra Müdürlüğü; 2013/342, 2014/1734, 2662, 3014, 3020, 3772, 4336, 2014/8346, 8870, 2015/6628,
5. İcra Müdürlüğü; 2010/6455, 2012/1530, 2013/1607, 6792,  2014/6007,
6. İcra Müdürlüğü; 2012/12383, 2013/2207, 2015/10065, 2016/3626,
7. İcra Müdürlüğü; 2011/9, 2480, 2012/10456, 2014/2801,
8. İcra Müdürlüğü; 2010/6455, 2012/3973, 2014/2851 esas sayılılar)

5436 sayılı Yasa ile değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na bağlı (l) sayılı cetvelde 47 kamu idaresi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmış bulunduğundan ve 01.01.2006 tarihinden sonra 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri aleyhindeki bu tür takiplerden tahsil harcı alınmaması gerektiğinin, bundan sonraki uygulamada nazara alınması,

26- Harç ve vergilerin tahakkuk ve tahsilinde hata yapılabildiği, bâhusus;

1. İcra Müdürlüğünde,

2015/11052 esas sayılı, alacaklı gerçek kişiler tarafından borçlu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı yürütülen 11.837,43 TL meblağlı ilâmlı takipte, alacağın hacizden önce 2015 yılında tamamen tahsilinde 538,60 TL tahsil harcı,

2013/1383 esas sayılı, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Tepebaşı Belediye Başkanlığı’na karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2013 yılında yapılan 42.445,92 TL ödemeden 322,16 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2010/2411 sayılıda 130,50 TL, 2010/4225 sayılıda 82,93 TL, 2011/5859 sayılıda 174,84 TL, 2011/10303 sayılıda 135,66 TL, 2012/5654 sayılıda 68,26 TL, 2012/10315 sayılıda 116,26 TL, 2012/12168 sayılıda 350,52 TL, 2013/1201 sayılıda 94,22 TL, 2014/31 sayılıda 887,06 TL, 2014/5332 sayılıda 102,86 TL, 2015/9094 sayılıda 38,94 TL, 2015/9305 sayılıda 206,83 TL damga vergisi noksanlığına sebebiyet verildiği,)

2014/6108 esas sayılıda, icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile futbolcu Henri Bienvenu NTSAMA arasında 05.07.2013 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilen toplam 4.089.000,00 Euro(Sözleşmenin tanzim tarihinde 1 Euro=2.5156 TL’dir.) bedelli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinden, 4.089.000,00x2.5156=10.286.288,40 TLx % 9,48 = 97.514,01 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu düşünülerek 2014/13221 esas sayılıda 1.137,60 TL, 2014/13882 esas sayılıda 2.705,78 TL damga vergisi eksikliğine sebebiyet verildiği,)

Alınmadığı fark edilmiş, 2014/6108, 13221, 13882 sayılılar hakkında Eskişehir Vergi Dairesi’ne ihbarda bulunulmuş, bunların dışındaki eksiklikler ilgililerin rızası tahtında ikmal ettirilmiştir.

2. İcra Müdürlüğünde;

2015/11073 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu EUROKA Sigorta A.Ş.’ye karşı yürütülen 165.718,67 TL miktarlı ilâmsız takipte, 2015 yılında hacizden sonra 54.412,65 TL ödemeden 2.660,44 TL tahsil harcı,

2011/7806 esas sayılıda icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile Hakan DEMİR arasında 08.01.2009 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilen toplam 25.193,53 TL bedelli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinden, 25.193,53TLx%08,25 = 207,84 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu zannedilerek;  2015/11975 esas sayılıda 322,32 TL damga vergisi kaybına sebebiyet verildiği,)

2014/2265 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2014 yılında yapılan 87.838,33 TL ödemeden 666,69 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2011/3409 esas sayılıda 147,24 TL, 2011/10153 esas sayılıda 85,79 TL, 2012/3309 esas sayılıda 155,15 TL, 2013/10979 esas sayılıda 109,12 TL, 2013/11168 esas sayılıda 113,54 TL, 2013/11180 esas sayılıda 417,66 TL, 2013/11187 esas sayılıda 100,67 TL, 2014/4910 esas sayılıda 218,56 TL, 2014/8121 esas sayılıda 517,68 TL damga vergisi ziyaına sebebiyet verildiği,)

2012/8179 esas sayılıda alacaklı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Çelikler Turuizm Gıda Sanayi Ltd. Şirketi’ne yönelik yürütülen 88.752,00 TL meblağlı ilâmsız takipte, 2015 yılında alacağın tamamen tahsilinde 1.775,04 TL cezaevi yapı harcı,
(Aynı nitelikteki yanlış uygulama sonucunda, 2015/11073 esas sayılıda 804,31 TL cezaevi yapı harcını kaybına sebep olunduğu)

Alınmadığı anlaşılmış, 2011/7806, 2014/4910, 8121, 2015/11975 yevmiye sayılılarda vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, diğer eksiklikler ilgililerin rızası tahtında tamamlattırılmıştır.

3. İcra Müdürlüğünde;

2012/1211 esas sayılıda icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile Ümit KARAN arasında 02.07.2009 tarihinde dört nüsha olarak tanzim edilen toplam 18.600.000,00 TL bedelli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinden, 18.600.000,00 TL x 7.5/1000 = 139.500,00 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu, sporcu temsilcisi ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu düşünülerek 2013/3581 esas sayılıda 18.598,80 TL damga vergisi kaybına sebebiyet verildiği,)

2011/4701 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2012 yılında yapılan 12.113,91 TL ödemeden 83.98 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak, resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2012/10820 esas sayılıda 98,56 TL, 2009/8246 esas sayılıda  170,77 TL, 2009/8261 esas sayılıda 227,86 TL, 2009/8276 esas sayılıda 50,75 TL, 2009/8286 esas sayılıda 273,24 TL, 2013/2175 esas sayılıda 36,67 TL, 2015/17285 esas sayılıda 85,55 TL damga vergisi noksanlığına sebebiyet verildiği,)

Alınmadığı gözlenmiş, 2012/1211, 2013/3581 yevmiye sayılılarda ödeme yapılmaması nedeniyle vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, bunların dışındaki eksiklikler ilgililerin rızası tahtında ikmal olunmuştur.

4. İcra Müdürlüğü’nde;

2014/1044 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Sağlık Bakanlığı’na karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2014 yılında yapılan 92.082,20 TL ödemeden 698,90 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2013/342 esas sayılıda 14,25 TL, 2013/873 esas sayılıda 11,84 TL, 2013/2134 esas sayılıda 1.244,78 TL, 2014/5 esas sayılıda 68,89 TL, 2014/656 esas sayılıda 29,49 TL, 2014/1523 esas sayılıda 304,21 TL, 2014/1734 esas sayılıda 12,78 TL,  2014/1973 esas sayılıda 12,76 TL, 2014/2662 esas sayılıda 139,16 TL, 2014/3014 esas sayılıda 89,17 TL, 2014/3020 esas sayılıda 111,55 TL, 2014/3772 esas sayılıda 92,86 TL, 2014/4336 esas sayılıda 122,35 TL, 2014/4396 esas sayılıda 166,94 TL, 2014/5738 esas sayılıda 205,27 TL, 2014/5849 esas sayılıda 79,68 TL, 2014/7567 esas sayılıda 60,06 TL, 2014/8346 esas sayılıda 221,17 TL, 2014/8870 esas sayılıda 50,56 TL, 2014/12453 esas sayılıda 166,92 TL, 2014/13098 esas sayılıda 101,97 TL, 2014/13098 esas sayılıda 101,97 TL, 2015/1090 esas sayılıda 353,08 TL, 2015/6628 esas sayılıda 106,75 TL, 2015/8634 esas sayılıda 99,61 TL, 2015/17097 esas sayılıda 949,50 TL, 2016/4527 esas sayılıda 124,37 TL damga vergisi eksikliğine sebebiyet verildiği,)

Alınmadığı tespit edilmiş, 2014/1044, 5738, 8870, 2015/1090, 6628, 17097 yevmiye sayılılarda vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, diğer eksikliklerin ikmali sağlanmıştır.

5. İcra Müdürlüğünde;

2014/12075 esas sayılıda icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile Dıamonsy Mehdi Moustapha KAMARA arasında 01.07.2011 tarihinde dört nüsha olarak tanzim edilen toplam 12.000.000,00 Euro bedelli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinden, 12.000.000,00 Euro x 2.3435 TL x 8.25/1000 = 232.006,50 TL damga vergisi, (Benzer şekilde davranılarak Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu, sporcu temsilcisi ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu zannedilerek;  2013/9245 esas sayılıda 148.500,00 TL, 2012/9288 esas sayılıda 31.990,79 TL, 2013/4563 esas sayılıda 6.360,78 TL, 2015/2860 esas sayılıda 5.422,12 TL damga vergisi noksanlığına sebebiyet verildiği,)

2014/1801 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Odunpazarı Belediyesi’ne karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2014 yılında yapılan 80.000,00 TL ödemeden 607,20 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak, resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2011/552 esas sayılıda 50,83 TL, 2011/1344 esas sayılıda 35,90 TL, 2011/8276 esas sayılıda 95,45 TL, 2011/8396 esas sayılıda 57,70 TL, 2012/3973 esas sayılıda 1.097,51 TL, 2012/11216 esas sayılıda 87,13 TL, 2013/1607 esas sayılıda 60,64 TL, 2013/6792 esas sayılıda 53,19 TL, 2015/17879 esas sayılıda 137,03 TL, 2015/19346 esas sayılıda 129,79 TL damga vergisi eksikliğine sebebiyet verildiği,)

2013/5083 esas sayılıda alacaklı SGK Genel Müdürlüğü tarafından borçlu gerçek kişilere karşı yönelik yürütülen 65.606,77 TL meblağlı ilâmsız takipte, 2013 yılında alacağın tamamen tahsilinde 1.312,13 TL cezaevi yapı harcının,
(Benzer şekilde davranılarak 2013/10622 esas sayılıda 1.397,90 TL, 2015/20013 esas sayılıda 1.619,48 TL cezaevi yapı harcı noksanlığına sebep olunduğu,)

Alınmadığı saptanmış, 2012/9288, 2013/4563, 9245, 2014/12075, 2015/2860 yevmiye sayılılarda vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, diğer eksiklikler ikmal olunmuştur.

6. İcra Müdürlüğünde;

2009/5359 esas sayılı dosyada, alacaklı Halk Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçek kişilere  karşı yürütülen 165.718,67 TL miktarlı ilâmsız takipte, 2015 yılında hacizden sonra 50.412,65 TL ödemeden 5.715,71 TL tahsil harcı,
(Benzer şekilde davranılarak 2012/2478 esas sayılıda 2.389,80 TL tahsil harcı eksikliğine yol açıldığı,)

2011/4620 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2012 yılında yapılan 207.980,27 TL ödemeden 1.372,66 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak 2009/5162 esas sayılıda 104,47 TL, 2009/19321 esas sayılıda 67,37 TL, 2009/19321 esas sayılıda 25,74 TL, 2010/5995 esas sayılıda 66 TL, 2010/5995 esas sayılıda 35,96 TL, 2010/5995 esas sayılıda 33 TL, 2010/5995 esas sayılıda 98,49 TL, 2010/6588 esas sayılıda 137,27 TL, 2010/8011 esas sayılıda 100,87 TL, 2010/8663 esas sayılıda 252,78 TL, 2010/10657 esas sayılıda 571,05 TL, 2010/13988 esas sayılıda 360,37 TL, 2011/393 esas sayılıda 573,91 TL, 2011/393 esas sayılıda 1.054,54 TL, 2011/2529 esas sayılıda 2.438,95 TL,   2011/3573 esas sayılıda 218,08 TL, 2011/4103 esas sayılıda 135,49 TL, 2011/4569 esas sayılıda 66 TL, 2011/4569 esas sayılıda 66 TL, 2011/4569 esas sayılıda 66 TL, 2011/4569 esas sayılıda 66 TL, 2011/4620 esas sayılıda 1.372,80 TL, 2011/4620 esas sayılıda 1.372,80 TL, 2011/4620 esas sayılıda 990,00 TL, 2011/6483 esas sayılıda 347,74 TL, 2011/9170 esas sayılıda 202,30 TL,  2012/274 esas sayılıda 105,87 TL, 2012/3960 esas sayılıda 108,39 TL, 2012/4097 esas sayılıda 74,01 TL, 2012/4521 esas sayılıda 287,55 TL, 2012/5118 esas sayılıda 70,51 TL, 2012/5118 esas sayılıda 132 TL, 2012/5994 esas sayılıda 104,37 TL, 2012/6549 esas sayılıda 95,80 TL, 2012/7434 esas sayılıda 106,24 TL, 2012/8272 esas sayılıda 247,11 TL, 2012/8642 esas sayılıda 300,35 TL, 2012/8642 esas sayılıda 300,35 TL, 2012/8727 esas sayılıda 155,71 TL, 2012/10694 esas sayılıda 6.229,09 TL, 2012/12383 esas sayılıda 77,04 TL, 2012/13161 esas sayılıda 76,85 TL, 2012/13161 esas sayılıda 76,85 TL, 2012/13161 esas sayılıda 18,46 TL, 2012/14290 esas sayılıda 97,54 TL, 2012/14338 esas sayılıda 79,34 TL,  2012/14338 esas sayılıda 11,08 TL,  2013/1495 esas sayılıda 132,77 TL, 2013/1497 esas sayılıda 113,21 TL, 2013/2207 esas sayılıda 86,15 TL, 2013/5735 esas sayılıda 299,26 TL, 2013/5735 esas sayılıda 379,50 TL, 2013/5735 esas sayılıda 104,26 TL, 2013/5736 esas sayılıda 163,45 TL, 2013/5736 esas sayılıda 196,90 TL, 2013/5738 esas sayılıda 298,22 TL,  2013/6714 esas sayılıda 548,04 TL, 2013/6714 esas sayılıda 48,77 TL, 2013/9647 esas sayılıda 78,22 TL, 2014/1657 esas sayılıda 114,54 TL, 2014/3470 esas sayılıda 283,27 TL, 2014/4973 esas sayılıda 154,37 TL, 2014/4973 esas sayılıda 26,73 TL, 2014/4990 esas sayılıda 33 TL, 2014/4990 esas sayılıda 84,43 TL, 2014/5057 esas sayılıda 93,39 TL, 2014/5058 esas sayılıda 129,85 TL, 2014/11535 esas sayılıda 86,55 TL, 2014/11895 esas sayılıda 100,57 TL, 2014/11895 esas sayılıda 12,74 TL, 2014/12839 esas sayılıda 117,73 TL, 2014/14502 esas sayılıda 111,22 TL, 2014/14502 esas sayılıda 111,22 TL, 2015/4987 esas sayılıda 134,46 TL, 2015/7058 esas sayılıda 119,25 TL, 2015/9783 esas sayılıda 1.320,01 TL, 2015/10065 esas sayılıda 328,76 TL, 2015/11908 esas sayılıda 82,08 TL, 2015/13462 esas sayılıda 239,39 TL, 2015/17071 esas sayılıda 98,51 TL, 2015/17071 esas sayılıda 98,51 TL, 2015/17354 esas sayılıda 135,30 TL, 2015/18938 esas sayılıda 195,02 TL, 2015/18938 esas sayılıda 195,02 TL,  2015/19791 esas sayılıda 81,25 TL, 2015/21389 esas sayılıda 108,96 TL, 2015/21389 esas sayılıda 37,17 TL, 2015/21422 esas sayılıda 199,74 TL, 2016/2487 esas sayılıda 70,76 TL, 2016/3626 esas sayılıda 95,83 TL damga vergisi noksanlığına sebebiyet verildiği,)

Alınmadığı belirlenmiş olup vergi dairesine ihbarda bulunulmuştur.

7. İcra Müdürlüğünde;

2012/11484 esas sayılıda icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile Humphry NIJMAN arasında 21.11.2012 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilen toplam 91.875,00 Euro bedelli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinden, 91.875,00 Euro x 2.3016 x 8.25/1000 = 1.744,54 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu, sporcu temsilcisi ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu düşünülerek 2013/654 esas sayılıda 940,50 TL, 2013/7054 esas sayılıda 400,12 TL damga vergisi kaybına sebebiyet verildiği,)

2011/11217 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu TOKİ Genel Müdürlüğü’ne karşı yürütülen ilâmlı takipte, 2012 yılında yapılan 9.998,35 TL ödemeden 65,98 TL damga vergisi,

Alındığı görülmüş, 2012/11484, 2013/654, 7054 yevmiye sayılılar için vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, 2011/11217 sayılıdaki eksiklik ikmal ettirilmiştir.

8. İcra Müdürlüğünde;

2013/3222 esas sayılıda icra takibine dayanak olarak dosyaya ibraz olunan Eskişehirspor Kulübü ile Burhan EŞER arasında 11.07.2010 tarihinde dört nüsha olarak tanzim edilen toplam 2.400.000,00 TL bedelli profesyonel futbolcu sözleşmesinden, 2.400.000,00 TL x 8.25/1000 = 79.200,00 TL; yine aynı taraflar arasında düzenlenerek takibe dayanak yapılan ve eski sözleşmenin eki niteliğindeki toplam 1.700.000,00 TL ek parasal yükümlüğün öngörüldüğü 21.10.2011 tarihli tek nüsha tadil protokolünden ise, 1.700.000,00 TL x 8.25/1000 = 14.025,00 TL olmak üzere toplamda 93.225,00 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak, Eskişehirspor Kulubü ile profesyonel sporcu, sporcu temsilcisi ya da teknik adam transferlerine ilişkin noterlikler haricinde tanzim edilen tip sözleşmelerde muafiyet ya da başka türden ayrıcalık bulunduğu düşünülerek 2014/12358 esas sayılıda 13.490,04 TL, 2015/17466 esas sayılıda 35.129,65 TL damga vergisi kaybına sebebiyet verildiği,)

2014/2851 esas sayılı dosyada, alacaklı gerçek kişilerce borçlu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na karşı yürütülen ilâmsız takipte, 2014 yılında yapılan 42.005,91 TL ödemeden 318,82 TL damga vergisi,
(Benzer şekilde davranılarak, resmi daireler namına alacaklı kişilere yapılan ödemelerden, 2011/6409 esas sayılıda 92,60 TL, 2011/12453 esas sayılıda 112,66 TL, 2012/25 esas sayılıda 109,27 TL, 2012/588 esas sayılıda 100,53 TL, 2012/1952 esas sayılıda 156,38 TL, 2012/1982 esas sayılıda 455,40 TL, 2012/2965 esas sayılıda 74,94 TL, 2012/2987 esas sayılıda 96,47 TL, 2012/5191 esas sayılıda 77,81 TL, 2012/5684 esas sayılıda 1.096,75 TL, 2012/6070 esas sayılıda 283,20 TL, 2013/10975 esas sayılıda 113,33 TL, 2014/1881 esas sayılıda 443,07 TL, 2014/2032 esas sayılıda 1.185,26 TL, 2014/2034 esas sayılıda 735,91 TL, 2014/2278 esas sayılıda 321,08 TL, 2014/2779 esas sayılıda 297,90 TL, 2014/9463 esas sayılıda 136,11 TL, 2015/4120 esas sayılıda 235,61 TL, 2015/8131 esas sayılıda 1.110,09 TL, 2015/17008 esas sayılıda 199,45 TL, 2015/20486 esas sayılıda 409,64 TL damga vergisi noksanlığına sebebiyet verildiği,)

Alınmadığı tespit edilmiş, 2011/6409, 2012/1952, 2987, 5191, 6070, 2013/3222, 2014/2032, 2034, 2779, 2851, 12358,  2015/17466, 20486 yevmiye sayılılar için vergi dairesine ihbarda bulunulmuş, diğer eksiklikler ikmal ettirilmiş, fazlalığın miktarı göz önüne alınarak uyarıda bulunmakla yetinilmiştir.

662 sayılı KHK’nin 58. maddesi, Yargıtay 18. HD. nin 15.05.2012 tarih ve 5659 karar sayılı ilamı uyarınca 02.11.2011 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdürlüğünün harçtan muaf olmadığının unutulmaması,

15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı yasa ile 492 sayılı harçlar kanununun 123. maddesinde yapılan değişiklik sonucu bankalara tanınan ayrıcalıklar kaldırıldığından, bu tarihten itibaren kredi sözleşmelerinin temini ve geri ödenmesi için yapılan takiplerden harç alınması gerektiğinin akılda tutulması,

İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlardan, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar başlığı altındaki (1-d) bendi ile 29.12.2009 tarih, 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 2. maddesi uyarınca, (01.01.2010 tarihinden itibaren binde 6,6), 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 4. maddesi gereğince (2013 ve 2014 yılları için binde 7,59) oranında damga vergisi alınacağının ve bunun matrahının makbuz bedeli olduğunun hatırdan çıkarılmaması,

Harç ve vergilerin tahakkuk ve tahsilinde daha dikkatli davranılması suretiyle hazine zararına yol açılmaması yanında ilgililerin mağduriyetlerine de sebebiyet verilmemesi,
                                             
HUSUSLARI ÖNERİYE DEĞER BULUNMUŞTUR.

   Eskişehir – 01/06/2016
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32