Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi

Başlatan Özgür KOCA, 08 Mayıs 2020, 16:12:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
31/12/2019

Sayı   : 19120602-5-010-06-02-016-2006-E.2070/103162   
Konu   : Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin
     Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
     Genelgesi


......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


          Bakanlığımıza gönderilecek olan disiplin soruşturma dosyalarının eksiksiz ve zamanında hazırlanabilmesi amacıyla yayımlanan 01/01/2006 tarihli ve 17 sayılı "Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulu İşlemleri" konulu Genelgenin 05/04/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğine uyum sağlanması amacıyla  güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, anılan Genelgenin yerine kaim olmak üzere hazırlanan 31/12/2019 tarihli ve 17/1 sayılı Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"   konulu Genelge ve ekleri  yazımız ekinde gönderilmiştir.
          Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ve adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı ile  bilgileri bakımından mahkemelere de duyurulmasını rica ederim.


Yakup MOĞUL
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür


Ekler :

1- 17/1 Nolu Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin
     Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
2- Disiplin Soruşturması Başlatma Yazısı Örneği
3- Muhakkik Atama Örneği
4- Muhakkik Atama Yazısının Tebliği Örneği
5- Tanık İfade Tutanağı Örneği
6- Savunma İstemi Örneği
7- Soruşturma Raporu Örneği
8- DCVO Örnek Kararı
9- Disiplin Cezası Örnek Kararı
10- KİD Teklifi Örneği
11- DMÇ Teklifi Örnek Karar
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)