Usulüne uygun muvafakat alınmadan yapılan emekli maaşı haczinin kaldırılması gerektiği

Başlatan Özgür KOCA, 03 Ocak 2022, 22:03:07

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
İcra Dairesinin .../.. esas sayılı dosyası incelendiğinde, davacının asıl borçlu olmadığı, davacının 18.08.2017 tarihinde icra dairesine giderek dosya borcunun tamamı olan 80.867,75 TL yi (faiz ücreti vekalet, harçlar ve masrafları ile birlikte) ayda 1000 TL olarak taksitler halinde ödeyeceğim, taksitlerin aksaması halinde emekli maaşımda haciz olsa dahi her ay 1000 TL emekli maaşımdan kesilmesine muvafakat ve bayan veriyorum şeklinde beyanda bulunduktan sonra kefilliğe ve takibe ilişkin tüm itirazlardan ve sürelerden feragat ettiğini, icra emrini dairede tebliğ almak istediğini beyan ettiği, beyanın tutanağa geçirildiği, AYNI GÜN İCRA DAİRESİNDE DAVACIYA İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLDİĞİ görülmüştür.

TAKİP HUKUKUNA GÖRE, SADECE BORÇLU ALEYHİNE HACİZ İŞLEMİ YAPILABİLİR. BU NEDENLE İCRA KEFİLİNİN TAKİP BORÇLUSU HALİNE GETİRİLİP EMEKLİ AYLIĞININ HACZİ İÇİN ÖNCELİKLE İCRA KEFİLİNE İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLMELİDİR. İCRA EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİNDEN ÖNCE İCRA KEFİLİNİN SÜRELERDEN FERAGAT ETMESİ VE/VEYA EMEKLİ AYLIĞI HACZİNE MUVAFAKAT ETMESİ GEÇERSİZ OLUR. Somut olayda, davacı

 İCRA KEFİLİNİN 18/08/2018 TARİHİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEREK EMEKLİ AYLIĞININ 1.000,00 TL'SİNİN KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETTİĞİNİ beyan ettikten ,

 SONRA İCRA EMRİNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE TEBLİĞ ALMAK İSTEDİĞİNİ bildirdiği,

 İCRA EMRİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE DAVACIYA TEBLİĞ EDİLDİĞİ,

 19/10/2019 TARİHİNDE İSE DAVACININ EMEKLİ AYLIĞININ 1.000,00 TL'SİNİN HACZİNE KARAR VERİLDİĞİ anlaşılmıştır.

İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN SONRA ÖDEME SÜRESİNİN GEÇMESİ BEKLENMEDEN VEYA USULÜNE UYGUN OLARAK EMEKLİ AYLIĞI HACZİNE İLİŞKİN BORÇLUNUN MUVAFAKAT BEYANI ALINMADAN YAPILAN EMEKLİ AYLIĞI HACZİ KANUNA AYKIRI OLDUĞUndan mahkemece emekli aylığı haczinin kaldırılmasına karar verilmesi doğru olmuştur. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/2375 KARAR NO: 2021/546-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/6491 KARAR NO:2021/11818
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)