Destek için av tüfeğiyle havaya ateş etmek suça yardım niteliğindedir

Başlatan Özgür KOCA, 13 Mart 2022, 17:15:45

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/897 Esas 2021/5690 Karar

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in maktul ...'a yönelik kasten öldürme ve mağdurlar ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın mağdurlara yönelik nitelikli tehdit suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin edilmiş, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin sübuta, işlenemez suç olduğuna, sanık ... müdafiinin sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

1) Sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik nitelikli tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2) Sanık ... hakkında maktul ...'a yönelik kasten öldürme ve mağdurlar ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde ise;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık ...'in, hakkında verilen hükümlerin Dairemizce onanmak suretiyle kesinleşen sanık ... ...'nin damadı olduğu, maktul ve mağdurlar ile sanıklar arasında olayın meydana geldiği yerde kimin hayvan otlatacağı konusunda uyuşmazlığın bulunduğu ve bu durumun husumete dönüştüğü, olay günü saat: 14.00 sıralarında maktul ... ve mağdurlar ... ve ...'ın önlü arkalı olacak şekilde olayın meydana geldiği yerde yürüdükleri esnada; sanık ...'in elinde bulundurduğu kaleşnikov marka tüfekle maktul ve mağdurlara doğru ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği, maktule yaklaşık 250 metre mesafede bulunan sanık ...'in ise elinde bulundurduğu av tüfeğiyle üç dört el havaya ateş ettiği ve akabinde sanıkların olay yerinden birlikte kaçtıkları anlaşılan olayda;

Sanık ...'in, diğer sanık ...'in eylemini gerçekleştirdiği sırada destek amacıyla havaya ateş ettiği, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmadığı, bu haliyle sanık ...'in suç işleme kararını kuvvetlendirerek, olay sırasında yardımda bulunduğu anlaşıldığından, eyleme TCK'nın 39. maddesi uyarınca yardım eden sıfatıyla katıldığının kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde TCK'nın 37. maddesi delaletiyle müşterek fail olarak cezalandırılarak fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, kısmen re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 31.03.2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

31/03/2021 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ... ...'ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukatlar ... ve ......'nin yokluğunda 01/04/2021 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (3)