Çabuk elimdeki kelepçeleri çözün yoksa ben yapacağımı biliyorum sözünün tehdit içermediği

Başlatan Özgür KOCA, 01 Haziran 2022, 23:27:53

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
4. Ceza Dairesi         2020/13779 E.  ,  2021/14511 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme
HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mahkemece sanığın müşteki polis memurlarını tehdit etmek suretiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği kabul edilmiş ise de, olay tutanağı ve müşteki beyanlarına göre sanığın müşteki polis memurlarına "siz kimsiniz lan bana kelepçe takıyorsunuz, çabuk bu kelepçeyi çözün, bana savcıyı çağırın, buraya savcıyı istiyorum, bana avukat çağırın, buraya avukat istiyorum, çabuk elimdeki kelepçeleri çözün yoksa ben yapacağımı biliyorum" dediği, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, tehdit niteliğinde olmadığı, şikayet hakkı kapsamında kaldığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı