Usulüne uygun yediemine teslim edilen mahcuzların bulunmaması durumunda sorumluluk yedieminde

Başlatan Özgür KOCA, 12 Ağustos 2022, 12:51:50

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
...... İcra Müdürlüğünün 2014/*** sayılı dosyasından davacı şirkete ait malların haczedilip muhafaza altına alındığı, icra memuru tarafından malların yediemine teslim edildiği, daha sonra muhafaza altına alınan malların bulunamadığı,  davaya konu edilen olayda, kamu görevini yürüten icra memurunun görevi sırasında ve görevi nedeniyle meydana gelen zarardan sorumlu tutulmasının istendiği anlaşılmış olup, davacı şirketin muhafaza altına alınan mallarının ...... Adliyesi görev alanı dahilinde depo ve garaj bulunmadığı ve taraflar huzurunda düzenlenen zabıtla yediemin deposu olarak faaliyet gösteren yediemine teslim edildiği, yedieminliğin hukuki ve cezai sorumluluğunun ihtar edildiği, muhafaza ve yediemine teslim işlemlerinin İİK hükümlerine uygun olduğu, hazır olan alacaklı ve borçlunun muhafaza ve yediemine teslim işlemine  itirazının bulunmadığı, ücret mukabilinde malların yediemine teslim edildiği, daha sonra hacizli malların borçluya teslimi için gidildiğinde yediemin tarafından malların teslim edilmeyerek yedieminlik görevini suistimal ettiği anlaşılmış,  yapılan bu işlemlerden dolayı icra memurunun hukuka aykırı ve kusurlu bir işlemi olmadığı  anlaşılmıştır. (İstanbul BAM 4.HD.T:16/11/2021, E:2021/2321, K:2021/2370)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

M
İcra Memurunun şahsi sorumluluğu zaten olamaz, ancak el koyma (haciz) işlemi devlet adına yapıldığından, yediemin sözleşmesi (haciz tutanağı) tarafı yediemin ve devlet (bakanlık) olduğundan, devlet zarardan her halükarda sorumludur (Anayasa), memura rucu eder etmez orası başka. Devlet hem borçlu hem de alacaklı adına zilyeti yediemine devrediyor, yani.

Trafikten yakalanan, YAKALAMALI araçların fiili haczi ve muhafaza işlemlerinde alacaklı vekilinin hazirunda olması faydalı olur bence. Benden söylemesi.

Benzer Konular (10)

577

Yanıtlar: 0
Gösterim: 8191