Kesin mühlet kararı diğer müteselsil borçlular hakkında takip yapılmasına engel değildir

Başlatan Özgür KOCA, 18 Eylül 2023, 14:29:33

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
TTK'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 701 ve 702. maddeleri uyarınca, aval veren kimse, kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi sorumludur. Aval veren, bononun diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. TTK'nın 724/1. maddesi hükmü gereğince "Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk esası olduğundan, bu tür senetlerde imzası olan herkes, hamile karşı müteselsilen sorumludur."  Türk Ticaret Kanunu'nda özel hükümler bulunması nedeniyle kambiyo senetlerinde Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bu açıklamalar ısşığında, aval veren F. ve M.  hakkında Borçlar Kanunun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Davacı şirket hakkında kesin mühlet kararı verilmiş olması, takip alacaklısına karşı takibe konu bono nedeniyle müteselsil sorumlu olan davacı aval veren F. ve M. hakkında takip başlatılmasına engel olmadığından davacıların bu yöndeki istinaf istemi doğru görülmemiştir. (İstanbul BAM 23. HD. T:06/06/2023, E:2021/2489, K:2023/929)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)

4627

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2412