Tedbir kararı bulunmayan müteselsil borçlu hakkında haciz ve satış işlemleri yapılabilir

Başlatan Özgür KOCA, 18 Eylül 2023, 14:45:45

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre . İcra Müdürlüğünün 2018/*** sayılı icra dosyasında takibe dayanak yapılan ilamın . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.06.2018 tarih, 2017/**** E.  2018/*** K. sayılı kararı ile hükme bağlanan inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti alacakları olduğu, yargılama neticesinde, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderleri tutarlarının, davalılardan  tahsili ile davacıya ödenmesi yönünde karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçi borçlu H.B. ile diğer takip borçlusu şirket arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunmamaktadır. Buna göre hakkında tedbir kararı bulunmayan takip borçlusu  H.B.'e ilişkin olarak, takip işlemlerine devam edilerek haciz ve satış talebinde bulunulmasında yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle; İcra Müdürlüğü'nün 2018/**** sayılı dosyasında aynı doğrultuda gerekçe ile verilen 11.10.2019 tarihli ".. tedbir ve iflas işlemleri diğer borçlu H.B.'i bağlamayacağından satış talebinin reddi talebinin reddine, H.B. hakkında takibin devamına" şeklinde verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

------

Takip borçlusu şirket hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 2018/**** Esas, 2021/*** Karar numaralı ve 24.02.2021 tarihli kararı ile verilen iflas kararı aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davacı borçlu H.B. hakkında yürütülen takip yönünden etki doğurmaz.  (İstanbul BAM 20. HD. T:01/12/2022, E:2022/3832, K:2022/3300)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)