Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların itiraz başvurusunda bulunmaları mümkün değildir

Başlatan Özgür KOCA, 18 Eylül 2023, 15:50:40

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
İstinaf konusu, takibin kesinleşmesinden sonra vefat eden borçlu murisin mirasçılarının, gecikmiş itiraz ile borca itiraz başvurusuna ilişkindir.

Şikayete konu takip dosyasının incelenmesinde, alacaklı N.U. tarafından borçlu A.B. aleyhine, 26/05/2022 tarihinde, genel haciz yoluyla ilamsız icra başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya 07/06/2022 tarihinde tebliğ edildiği, murisin taşınmazlarına 20/06/2022 tarihinde haciz konulduğu, borçlu murisin 02/07/2022 tarihinde vefat ettiği görülmektedir.

Bu durumda borçlu takipten sonra öldüğünden İİK.nun 53. maddesi gereğince alacaklının tereke aleyhine veya mirasçıların aleyhine takibin devamını istemesi gerekir. Somut olayda ise, takibin henüz mirasçılara yöneltilmediği anlaşılmaktadır.

Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların, taraf olmadıkları icra takibinde usulsüz tebligat/gecikmiş itiraz ile borca itiraz başvurusunda bulunması mümkün değildir.
Buna göre, istemin aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 12. H.D.'nin 17/04/2012 T. 2011/25547 E. 2012/12788 K., 17/04/2012 T. 2011/25545 E. 2012/12789 K. ve 18.11.2013 T. 2013/28482 -36430 E.K. sayılı ilamları)

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, davacı mirasçıların istinaf başvurusu yerinde olmadığından, istinaf başvurusunun esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. (Konya BAM 7. HD. T:20/06/2023, E:2023/847, K:2023/928)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)

691

Yanıtlar: 0
Gösterim: 25781