Alacaklı tarafından belirtilmediyse resen takip yolu seçilerek borçluya ödeme emri gönderilemez

Başlatan Özgür KOCA, 19 Eylül 2023, 14:27:32

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
İcra takibinin esasını, takip talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur. Borçlu takip talebine aykırı olarak düzenlenen ödeme emrinin iptalini süreye bağlı olmaksızın şikayet yolu ile isteyebilir.

Somut olayda, takip talebinde takip yolunun "ihtiyati haciz" olarak belirtildiği gibi takip talebinde borcun sebebinin de ". Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/54 d.iş esas, 2022/54 d.iş karar sayılı ilamı" olarak belirtildiği, bu haliyle talebin . Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/54 d.iş esas, 2022/54 d.iş karar sayılı ihtiyati haciz kararının uygulanmasından ibaret ve ihtiyati hacizle sınırlı olduğu anlaşılmakla İİK'nda yazılı takip usullerinden biri seçilmeksizin verilmiş takip talebine dayanılarak, icra memurunca res'en takip yolu seçilmek suretiyle davacı borçlu hakkında örnek 7 ödeme emri düzenlenmesine ilişkin müdürlük işlemi İİK hükümlerine aykırıdır. (Sakarya BAM 8. HD. T:02/06/2023, E:2023/431, K:2023/798)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)