Trabzon 3. Ağırlır ceza

Başlatan WatchAndLearn, 24 Temmuz 2020, 18:18:47

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_WatchAndLearn
T.C. TRABZON
3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
KARAR NO C.SAVCILIĞI ESAS NO
*BERAAT*
: 2017/255 Esas : 2018/128
: 2017/3565
                                       BAŞKAN ÜYE
ÜYE
C. SAVCISI KATİP
DAVACI SANIK
MÜDAFİİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ SUÇ YERİ KARAR TARİHİ
GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
: Mustafa USTA 107597
: Özgüray KARABATAK 120664 : Banu DAĞDELEN 198739
: Yasin ALPDÜNDAR 179211
: Yasin SERTKAYA 167204
: K.H.
: KAMİLE ........, İlyas ve Gülizar kızı, 04/10/1990
Bor doğumlu, ......................... adresinde oturur. TC
Kimlik No:............................
: Av. OZAN CANER - Kocaeli Barosu : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma :14/06/2017
:Trabzon
: 05/04/2018
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:
İDDİA:
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31/10/2017 tarih, 2017/3565 esas sayılı iddianamesiyle, sanık Kamile Başoğul'un Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu 5/1 ve 7/1 maddeleri delaletiyle TCK'nun 314/2, 53, 63, 58/9 maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunmuştur.
SAVUNMA:
Sanık Kamile mahkememizce alınan savunmasında; "Ben 2009-2013 yılları arasında KTÜ İnşaat Mühendisliği fakültesinde eğitim gördüm. Devlet yurdu çıkmadığı için ve maddi durumum nedeniyle bu yapıya ait Kalkınma mahallesinde bulunan yurtta kaldım. Yurtta 1 yıl kaldım. Daha sonra yine aynı mahallede bulunan bu yapıya ait evde kaldım. Evde sürekli olarak kalanlar değişiyordu. Evde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Ben Trabzon'dan 2013 yılında ayrıldım. Mezun oldum gittim. Mezun olmadan önce bizim kaldığımız eve sürekli gelen Melike isimli bir kadın bana artık mezun oluyorsun, biriyle görüşmek ister
   
misin dedi. Bende kabul ettim. Ancak biletimi almıştım. Trabzon'dan ayrılmak üzereydim. Melike'nin dediği kişiyle görüştük. Bu görüşme bir evde oldu. Ancak evin neresi olduğunu hatırlamıyorum. Ben Melike'ye olumsuz görüşümü bildirdim, ertesi gün de memleketime döndüm. Bu tarihten sonra benim bu yapıyla herhangi bir bağlantım olmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Sadece barınma amaçlı olarak evlerinde kaldım." şeklinde savunmada bulunmuştur.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA; Sanık Kamile hakkında Trabzon Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından 31/10/2017 tarihinde tanzim edilen iddianame ile sanığın örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alarak silahlı terör örgütü fetö/pdy üyesi olma suçunu işlediği kanaatiyle kamu davası açıldığı,
Sanığın yapılan yargılama kapasmında alınan savunmalarında bütünüyle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği,
Sanığın lise ve üniversite eğitimi döneminde kesintisiz olarak fetö/pdy terör örgütüne müzahir dershane ve evlerde kaldığının ve bu döneminde 2013 yılına kadar devam ettiğinin kendi beyanlarından anlaşıldığı,
Aynı suçtan soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yer alan dosyamızın tanığı Bilal Taşdöner'in ve sanığın ikrari mahiyetteki beyanından bu kişilerin örgütün yönlendirmesi ile 2013 yılında örgüte müzahir bir evde evlenme görüşmesi yapmak amacıyla bir araya geldiklerinin ama bu görüşmenin dışında devam eden herhangi bir temaslarının olmadığının anlaşıldığı,
Sanık hakkında tanzim edilen iddianamede ve kobuşturmanın gelmiş olduğu aşamada üzerine atılı olan suç yönünden başkaca herhangi bir delil ve iddianın yer almadığının anlaşıldığı,
Sanığın savunmasından 2013 yılı sonrasında bu örgüt ile bağlantısını kestiğini beyan ettiği, sanığın bu ögüt ile bağlantısnı devam ettirdiğine dair de dosya kapsamında herhangi bir delilin ve iddianın da bulunmadığının anlaşıldığı,
Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde,
Sanığın üzerine atılı olan örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alarak silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işleyecek kapsamda süreklilik arzeden, çeşitlilik arzeden ve yoğunluk arzeden eylemlerinin dosya içerisinde mevcut olmadığının anlaşıldığı, bu haliyle sanığın üzerine atılı olan suçu işlediğine dair hükme esas teşkil edecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin elde edilemediği anlaşılmnakla sanık hakkında CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.
DELİLLER:
1-İddia, sanığın aşamalardaki savunmaları, 2-24/04/2017 tarihli araştırma tutanağı, 3-14/06/2017 tarihli yakalama tutanağı, 4-14/06/2017 tarihli salıverme tutanağı,
5-Sanığa ait Adli Sicil Kaydı ve nüfus kayıt örneği, TANIK BEYANLARI:
Tanık Bilal Taşdöner'in talimat ile Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesince alınan beyanlarında; " Ben bu konuda daha önce ifademi vermiştim, doğrudur aynen tekrar ederim. Kamile ben Tarabzonda görev yaparken Karadeniz Teknik Üniversite İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi idi. Kendisi ile tanışmamız örgütün bana yapmış olduğu evlilik baskısı neticesinde gerçekleşmiştir. Kamile ile beni evlenmek amaçlı bir araya getirdiler. Beni bu görüşmeye götüren kişi Eren kod isimli asıl ismini bilmediğim daha sonra yurtdışına kaçtığını öğrendiğim fetö/pdy mensubu kişidir. Salonda bize başbaşa 30 dakika görüşme
   
şansı verdiler. Bu 30 dklık konuşmanın sonunda her iki taraf da evlenme konusundaki fikrini kendi imamına aktaracaktı. Ben Kamile...... görüşmeye getiren örgüt mensubunun kim olduğunu bilmiyorum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. " şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN KANAAT:
Sanık Kamile ..... hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği bilinci içinde örgüt yöneticisinin talimatlarına uyarak askeri personel olan Bilal TAŞDÖNER ile evlilik görüşmesine gittiği, bu görüşme öncesinde bilgilerini tarafların uygunluğunu gözetecek konumda olan örgüt yöneticisiyle paylaşması değerlendirildiğinde örgütün talimatlarını yerine getirebilecek, çağrı ve talimatlarına uyacak nitelikte FETÖ/PDY Terör Örgütü hiyerarşisi içinde bulunduğu iddiası ile FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan dava açılmış ise de; TCK'nun 314/2 maddesinde düzenlenen Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunun oluşabilmesi için sanığın bu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olması ve örgütle organik bağının bulunması gerekmektedir. Hiyerarşik yapıya dahil olup olmadığını tespit etmek için ise, eylemlerinin süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arzetmesi veya eylemin niteliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sanığın 2009-2013 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü süre boyunca Fetö/Pdy Ne bağlı yurt ve evlerde kaldığı örgütle ilk irtibatının bu şekilde gerçekleştiği, 2013 yılında mezun olduktan sonra irtibatının devam etmediği Trabzon'dan ayrılmadan önce eve gelen Melike isimli kişinin kendisine evlilik amacıyla Bilal Taşdöner ile örgüte ait bir evde görüşme sağladığı sanık anlatımlarıyla anlaşılmıştır.
Tanık Bilal Taşdöner yargılama sırasında talimatla alınan ifadesinde sanıkla tanışmasını Eren kod isimli örgüt mensubunun sağladığını , örgütün evlilik baskısından dolayı görüştüğünü ve görüşmenin kendisi ve sanık için olumsuz sonuçlandığını beyan etmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24/04/2017 tarihli araştırma tutanağına göre sanığın örgütün finans kurumu olan Bankasya'da hesabının bulunmadığı, örgütle iltisaklı herhangi bir derneğe,sendikaya üyeliğinin olmadığı, örgüte müzahir iş yerlerinde çalışmadığı, münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından kullanılmakta olan bylock isimli programı kullanmadığı tespit edilmiştir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında soruşturma başlatılma nedeni ve kamu davası açılmasına dayanak yapılan belirleyici delilin Fetö/pdy örgütüne müzahir yurt ve evlerde kalarak, örgüt mensuplarınca evlilik amacıyla örgüte mensup kişi ile görüşme yapmış olmasıdır. Ancak örgüte müzahir ev ve yurtlarda kalmış olmak veya kalmaya devam etmek,örgüte mensup kişi ile evlilik amacıyla görüşmek sanığın örgütle organik bağını gösterir başkaca delil yoksa bu hususun hükme esas kabul edilebilmesi mümkün olmamaktadır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 26/10/2017 tarih ve 2017/1809-5155 sayılı kararında, örgüt üyesinin, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu surette verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişi, örgüt üyeliğinin ise, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmek olarak tanımlanması, bunun ön koşulu olarak da örgütle organik bağ kurulması ve süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerinin bulunması zorunluluğu nazara alındığında, sanığın dosyaya yansıyan fillerinin TCK'nın 314/2. maddesi kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olduğunu gösterir ağırlıkta ve yoğunlukta bulunmadığı , sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçu işlediği sabit görülmemiş ve CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca delil yetersizliği nedeniyle BERAATİNE, yapılan giderlerin kamu üzerinde bırakılmasına, sanık KAMİLE BAŞOĞUL hakkında CMK 109/3-a
           
maddesi gereğince uygulanmakta olan Adli Kontrol Tedbirinin kaldırılmasına, dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Her ne kadar sanık Kamile ..... hakkında silahlı terör örgütüne üye olduğundan bahisle TCK 314/2. maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
2-Sanık hakkında CMK 109/3-a maddesi gereğince uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına,
3-Sanık kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 4,360,00 TL maktu vekalet ücretinin Hazineden tahsili ile sanığa verilmesine,
4-Kararın bir örneğinin 5320 sayılı Kanunun 16/1. maddesi gereğince soruşturma aşamasında görev alan kolluk birimlerine gönderilmesine,
5-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Yasin Alpdündar(179211)'ın hazır bulunduğu halde, mütalaaya uygun olarak sanık müdafii Av. Ozan Caner'in yüzlerine karşı, hükmün tefhiminden, yokluğunda karar verilen sanık Kamile Başoğul yönünden hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde içerisinde mahkememize yada bulunduğu yer ceza mahkemelerine dilekçe vermek veya tutanağa geçirilerek hakimce onaylatmak koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.05/04/2018
Başkan 107597 Üye 120664 Üye 198739 Katip 167204
e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır

Benzer Konular (10)

2579

Yanıtlar: 0
Gösterim: 5924