Haberler
  • Ödeme ve masraf girişleriyle kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb. hesaplamalar için mobil android uygulamamız Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
  • İcra Dosya Borcu Hesabı, Ödeme Taksitlendirme, Garameten Paylaşım ve Yediemin Ücreti hesaplamaları için geliştirilen en iyi masaüstü bilgisayar uygulaması İcra HesapMax 3.0 yayınlandı.
  • Konuları favorilerinize ekleyerek daha sonra profilinizden favori konularınıza hızlıca ulaşabilirsiniz
  • Online Dilekçe bölümümüz ile veri tabanımızda kayıtlı bir çok dilekçe formatına ulaşabilirsiniz
  • Online olarak Faiz Hesabı, Vekalet Ücreti Hesabı ve Yediemin Ücreti Hesabı yapabilirsiniz
  • Dost sitelerimiz mygelir.com ve sorupark.com' a yayın hayatında başarılar diliyoruz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

avatar_Özgür KOCA
Genel İcra Hukuku
Aşağıda yer alan bölümler dışında kalan İcra Hukukuna ilişkin işlemler. İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler
2,416
İletiler
1,886
Konular

Son ileti: 19 Mayıs 2024, 12:10:38 Takipten Taahhüt Tarihin..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
713
İletiler
524
Konular

Son ileti: 26 Nisan 2024, 12:02:20 Takibin devamı veya durd..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Satış (ihale) & Paraların Paylaştırılması
İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
627
İletiler
445
Konular

Son ileti: 03 Temmuz 2024, 17:35:05 Ynt: İİK Geçici Md. 18/2..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Konkordato ve İflas Hukuku
Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları
69
İletiler
55
Konular

Son ileti: 26 Haziran 2024, 23:06:04 Muhasebecilik Vekalet İl..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Harç & Vergi Uygulamaları
İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları
333
İletiler
168
Konular

Son ileti: 08 Haziran 2024, 17:57:28 Varlık Yönetim Şirketler..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Tebligat İşlemleri
İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.
179
İletiler
134
Konular

Son ileti: 20 Mayıs 2024, 09:37:46 Tebligatın "adreste tanı..., Özgür KOCA tarafından

İCRA VE İFLAS HUKUKU ÖZEL

avatar_Admin
İcra ve İflas Hukuku Taktikler Fihristi
Alacaklılara ve Borçlulara Özel Taktikler İçeriğinde Yer Alan Bilgi ve Konu Başlıkları
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 15 Mart 2023, 21:12:24 Alacaklılara ve Borçlula..., Admin tarafından

avatar_Özgür KOCA
Alacaklılara Özel Taktikler
Bu bölümde yalnızca alacaklılara ilişkin özel düzenlemelere, hukuki görüşlere, yargı kararlarına ve bir takım çözüm önerilerine yer verilmektedir.  Bölümdeki bilgilerin incelenmesi Gold Üyelik gerektirir. Gold Üyelik için TIKLAYINIZ
40
İletiler
34
Konular

Son ileti: 22 Eylül 2023, 09:19:32 Müteselsil Borçlu Mirasç..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Borçlulara Özel Taktikler
Bu bölümde yalnızca icra baskısı altında kalan borçlular lehine olan düzenlemelere, hukuki görüşlere, yargı kararlarına ve bir takım çözüm önerilerine yer verilmektedir.  Bölümdeki bilgilerin incelenmesi Gold Üyelik gerektirir.  Gold Üyelik için TIKLAYINIZ
59
İletiler
46
Konular

Son ileti: 05 Mayıs 2023, 09:55:02 İcra Dairesince Yapılan ..., Özgür KOCA tarafından

HUKUKİ KONULAR

avatar_Özgür KOCA
Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar
Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.
569
İletiler
372
Konular

Son ileti: 15 Nisan 2024, 17:23:10 Karakola imza verme döne..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Tüketici Hukuku & Hakları
Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri
60
İletiler
55
Konular

Son ileti: 25 Kasım 2023, 22:24:14 Sıfır Aracın Dört Kapısı..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Ticari sırların, fikir ve sanat eserlerinin, telif haklarının, endüstriyel tasarımların, markaların, patentlerin kullandırılması ve kullanım için tescil öncesi ve sonrasında hakların korunması...
6
İletiler
6
Konular

Son ileti: 06 Mayıs 2024, 17:34:32 Yenilenmeyen Marka Neden..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Arabuluculuk & Uzlaştırma
Alternatif çözüm yöntemlerinden özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk ile ceza adalet sisteminde uygulanan uzlaştırma işlemleriyle ilgili paylaşımlar
2
İletiler
2
Konular

Son ileti: 14 Nisan 2022, 23:43:43 İşe iade talebiyle ilgil..., Özgür KOCA tarafından

avatar_İçtihat
Tazminat Hukuku
Haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıkları...
23
İletiler
23
Konular

Son ileti: 19 Mayıs 2024, 11:55:47 Kambiyo Senedini Zamanaş..., İçtihat tarafından

avatar_Özgür KOCA
Hayvan Hakları
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Hayvan Hakları Kanunu, Hayvanların Korunması, Davalar ve Cezai Hükümler
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 10 Nisan 2022, 03:03:26 HAYVANLARI KORUMA KANUNU, Özgür KOCA tarafından

KAMU HUKUKU

Kamu Hukuku
avatar_Özgür KOCA
Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...
83
İletiler
75
Konular

Son ileti: 20 Mayıs 2024, 21:38:26 Raporun fenne aykırı old..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşveren ve işçi arasında sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalı.
27
İletiler
26
Konular

Son ileti: 25 Nisan 2024, 00:14:36 Ek Bilirkişi Raporuna Gö..., Özgür KOCA tarafından

İdare Hukuku
İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
68
İletiler
52
Konular

Son ileti: 03 Ağustos 2023, 09:36:05 Ek Motorlu Taşıtlar Verg..., abdzeyb tarafından

avatar_Özgür KOCA
Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları
27
İletiler
18
Konular

Son ileti: 16 Haziran 2023, 22:04:47 Fazla Alınan KDV'nin İad..., Özgür KOCA tarafından

ÖZEL HUKUK

avatar_Özgür KOCA
Kişiler & Aile & Miras Hukuku
Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları
110
İletiler
99
Konular

Son ileti: 01 Mayıs 2024, 15:57:41 NAFAKA HESAPLAMA 2024 GÜ..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Gayrimenkul & Kira Hukuku
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sûkna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti
90
İletiler
83
Konular

Son ileti: 07 Temmuz 2023, 18:39:52 Tahliye Taahhüdü Nedeniy..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Bankacılık & Bilişim Hukuku
Bankacılık işlemleri ve bu kapsamda doğan hukuki uyuşmazlıklar, bilişim alanındaki hukuki konular, mağduriyetler. Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale...
13
İletiler
11
Konular

Son ileti: 25 Nisan 2023, 23:14:19 Ynt: Mağduriyet , Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ticaret & Şirketler Hukuku
Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve durumların hukuku
16
İletiler
14
Konular

Son ileti: 08 Mayıs 2024, 13:40:28 TİCARÎ İŞ KAPSAMINDAKİ K..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Borçlar & Eşya Hukuku
Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı. Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi.
52
İletiler
36
Konular

Son ileti: 11 Şubat 2021, 12:45:42 Sebepsiz zenginleşmeden ..., Özgür KOCA tarafından

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku
Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.
78
İletiler
68
Konular

Son ileti: 02 Ağustos 2023, 09:27:11 Ynt: AYM, HAGB kararına ..., abdzeyb tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ceza Muhakemesi Hukuku
Genel Olarak Ceza Yargılaması hukuku, Kararlar, Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma) , CMK Hizmetleri ve ilgili davalar
3
İletiler
2
Konular

Son ileti: 07 Aralık 2022, 10:29:21 Ynt: CMK 216 (Delillerin..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Özgür KOCA
Ceza İnfaz Hukuku
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Adli Sicil - Sabıka Kaydı düzeltme davaları, Adli Arşiv, GBT, İnfazın Ertelenmesi, Özel veya Genel Af, Cezaevleri İşleyişi, Özel İnfaz Çeşitleri
2
İletiler
2
Konular

Son ileti: 08 Mart 2024, 14:05:38 Hükümlüye Vasi Atanması ..., Özgür KOCA tarafından

YARDIMCI KONULAR

Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi
191
İletiler
133
Konular

Son ileti: 06 Ocak 2024, 10:56:48 Ynt: Rehinli Araçların A..., tahirkaan3364 tarafından

avatar_IŞIKDEMİR
Makale Kütüphanesi
Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm
91
İletiler
76
Konular

Son ileti: 11 Ocak 2023, 19:40:36 Yargıtay Kararları Işığı..., IŞIKDEMİR tarafından

avatar_Özgür KOCA
Hukuk Programları
Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar
53
İletiler
25
Konular

Son ileti: 14 Ocak 2024, 11:28:53 Ynt: İcra Dosyaları İçin..., Özgür KOCA tarafından

YARGI MENSUPLARINA ÖZEL

avatar_Özgür KOCA
1,929
İletiler
671
Konular

Son ileti: 07 Mayıs 2024, 00:16:43 Dosya hesaplama işlemler..., Özgür KOCA tarafından

avatar_Bilal
Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü
Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü
23
İletiler
8
Konular

Son ileti: 29 Mart 2017, 19:27:47 Ynt: Ankara Baro Başk.lı..., Bilal tarafından

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

avatar_Deniz034
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...
8
İletiler
8
Konular

Son ileti: 20 Nisan 2019, 12:52:38 kadastro tespitine itira..., Deniz034 tarafından

avatar_Özgür KOCA
Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...
35
İletiler
34
Konular

Son ileti: 10 Mayıs 2023, 12:10:40 Anayasa Mahkemesinin Ver..., Özgür KOCA tarafından

avatar_İçtihat
59
İletiler
59
Konular

Son ileti: 16 Aralık 2019, 21:34:38 Ceza Bölümü ? ADAY SÜRÜC..., İçtihat tarafından

60
İletiler
58
Konular

Son ileti: 31 Mart 2022, 20:15:02 İstinaf süreci, Fuattt tarafından

Forumadalet Öğrenci Kulübü

avatar_Admin
Hukuk Öğrencileri Kulübü
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, öğrencilik sürecinde dayanışma ve paylaşımda bulunabilecekleri özel forum alanı
1
İletiler
1
Konular

Son ileti: 16 Nisan 2023, 02:55:17 Akademik, Kültürel ve So..., Admin tarafından

avatar_Özgür KOCA
Hukuk Fakültesi Ders Notları
Hukuk ders notları, sınav soruları cevapları, pratik çalışmalar
9
İletiler
7
Konular

Son ileti: 25 Kasım 2023, 16:34:19 Karar Tahlilinde İzlenec..., Özgür KOCA tarafından

DİĞER

avatar_adalidr
Her Telden
Rastgele Konular, Paylaşımlar
136
İletiler
48
Konular

Son ileti: 09 Mayıs 2023, 21:31:34 Deniz Sarıtop Adalet Fel..., adalidr tarafından

Mizah
Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları
81
İletiler
17
Konular

Son ileti: 04 Ekim 2019, 13:40:19 SANA TEMİZ VATAN BIRAKA..., ORHAN AFACAN tarafından

SİTE HAKKINDA

Görüş & İstek & Öneri
Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler
17
İletiler
8
Konular

Son ileti: 17 Ocak 2023, 07:57:24 Ynt: Yediemin otopark üc..., Ciglet33 tarafından