Full version: Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
1
 1. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? VERGİ İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASININ SAVUNMA HAKKINI İHLAL ETMEYECEĞİ
 2. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN AVUKATLIK ÜCRETİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLDUĞU
 3. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? AVUKAT SERBEST MESLEK MAKBUZU HK. KDV GENEL TEBLİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
 4. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? BANKANIN POS CİHAZI KULLANICISI İŞYERİNE İLERİYE DÖNÜK HACİZ İSTEYEMEYECEĞİ
 5. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA İSTİNADEN VERGİ MATRAHININ RESEN TAKİBİNE GİDİLEMEZ
 6. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? VERGİ TEKNİK RAPORUNUN İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ, DAVA DEVAM ....
 7. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ÖZEL ESASLARA MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ İPTALİ
 8. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? KAYIT DIŞI BIRAKMA, SAHTE BELGE, VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DA TEBLİĞİ GEREKTİĞİ
 9. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ŞİRKET ORTAĞININ VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU, HİSSE ORANINDA TAKİP, ÖDEME EMRİ
 10. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI, İSPAT YÜKÜ, SOLVENT TÜREVLERİ
 11. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? TASFİYE İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKETİN DAVA AÇMA EHLİYETİ
 12. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? KURUMLAR VERGİSİ, KIZILAY'A YAPILAN BAĞIŞIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ
 13. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ, ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN REKLAM GİDERLERİ İNDİRİMİ
 14. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ, GÜMRÜK, KDV, ÖTV VERGİLERİ, EK TAHAKKUK
 15. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ŞİRKET ORTAĞINA ŞİRKETİN VERGİ BORCU NEDENİYLE ÖDEME EMRİ ÇIKARILMASI
 16. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, VERGİ ZİYAI CEZASI
 17. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI, BİLDİRİLEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAMASI
 18. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? KDV İADESİ KONTROL RAPORU UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ
 19. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? TAHAKKUK ETTİRİLEN KDV VERGİSİNE İTİRAZIN REDDİNİN İPTALİ...
 20. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? GERÇEĞE AYKIRI FATURALARIN VERGİ İNDİRİMİNDE KULLANILMASI...
 21. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? UÇUŞ TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ
 22. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? SİRKÜLERİN İPTAL DAVASINA KONU EDİLMİYECEĞİ
 23. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? ...
 24. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? FATURANIN MÜŞTERİDE VE İŞLETMEDE KALAN SURETTE FARKLILIK
 25. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? İTHAL EDİLEN EŞYA İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHAKKUKU
 26. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? KREDİ KARTI VE POS CİHAZIYLA YAPILAN İŞLEMLER
 27. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 28. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? MADEN İŞLERİ
 29. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ
 30. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları ? SUÇTA KANUNİLİK- VERGİ ZİYAI SUÇU
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal