• Yediemin Ücreti
  • Faiz Hesaplama
  • Vekalet Ücreti
  • Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu

Stopajlı/Stopajsız
Hesaplama Tipi
Stopaj Oranı
KDV Oranı
Tutar

Faiz Hesaplama

Ana Para
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Faiz Oranı
Faize Esas Gün

Vekalet Ücreti

Konusu
Mahkeme
Tutar

Yediemin Ücreti Hesapla

Menkulun Cinsi
Gunluk Ucret (6 aydan sonra yarisi dikkate alinacak)
Muhammen Bedeli
Depoya Giris Tarihi
Depodan Cikis Tarihi
Cekici Ucreti
2020 Yılı Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesine göre hazırlanmıştır. Muhafaza ücreti mahcuz malın değerinin % 30' unu geçemez ve mahcuz malın takdir edilen değeri 10.000,00 TL'nin üzerinde ise 10.000,00 TL'nin üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret aşan miktarın % 20'sini geçemez. Lisanslı yediemin depoları mevcut olmadığından bulunacak değerin de % 80'i dikkate alınarak yediemin ücreti hesaplanmaktadır.
Yükleniyor...