İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

656 İleti
362 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Gemi Seferden Men İşlemi...
15 Ekim 2019, 09:12:23

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

500 İleti
342 Konu

[?]

Gönderen: necati_03
Ynt: Köyün Orta-Kamu Mal...
15 Ekim 2019, 12:38:05

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

376 İleti
237 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Toplu ipotek satış usulü...
20 Ekim 2019, 19:14:48

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

293 İleti
130 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Harcın Sorumlusu Haczin ...
06 Ağustos 2019, 20:57:11

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

1132 İleti
1021 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Kişisel İlişkinin Kaldır...
21 Ekim 2019, 22:05:08

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

116 İleti
82 Konu

[?]

Gönderen: hukukogrencisi
Ynt: icra dosyası yenile...
12 Ekim 2019, 16:29:30

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

485 İleti
312 Konu

[?]

Gönderen: hukukogrencisi
Ynt: Boşanma
12 Ekim 2019, 16:27:43

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

42 İleti
34 Konu

[?]

Gönderen: satlas
8 yıla bir kademe ve dis...
01 Ağustos 2019, 00:15:32

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

101 İleti
91 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Açıköğretim Okurken Yard...
08 Ekim 2019, 23:35:23

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

69 İleti
62 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Kiralananın Hapis Hakkı
10 Ekim 2019, 22:54:53

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

70 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: av.Eceuludag
İşçinin Çalışma Şartları...
20 Haziran 2019, 13:03:18

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: wedodizayn
DEVRE TATİL AİDATI 16.11...
17 Kasım 2018, 20:48:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

65 İleti
50 Konu

[?]

Gönderen: afnzh
yardım
04 Eylül 2019, 11:37:06

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

25 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: sahillaleli
Ynt: Organize Sanayi Bö...
27 Aralık 2018, 01:00:37

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

25 İleti
21 Konu

[?]

Gönderen: farukmehmet
hukukli işlem olma ihtim...
06 Mayıs 2019, 18:22:03

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

138 İleti
92 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Taahhütname damga vergis...
14 Ekim 2019, 20:46:13

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

72 İleti
64 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Aidat borcunu kim ö...
07 Şubat 2019, 23:20:36

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

59 İleti
19 Konu

[?]

Gönderen: hukukogrencisi
Ynt: İcra Dosya Hesabı Y...
12 Ekim 2019, 16:31:48

ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1914 İleti
655 Konu

[?]

Gönderen: ab100519
Ynt: SATIŞ SONRASI HACİZ...
26 Eylül 2019, 11:07:10

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

12 İleti
11 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
UYAPTAN ÖĞRENME TEBLİĞ Y...
21 Haziran 2019, 21:15:35

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

23 İleti
23 Konu

[?]

Gönderen: tulinbabaoglan
Örnek boşanma dava dilek...
17 Eylül 2019, 09:36:02

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

24 İleti
21 Konu

[?]

Gönderen: hukukogrencisi
Ynt: BANKA HESABINA KONU...
12 Ekim 2019, 16:34:29

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

404 İleti
400 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Itiraz dilekçesinin hava...
17 Ekim 2019, 21:03:11

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

44 İleti
42 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
HACIZLI ARAÇ NOTER SATIŞ...
05 Ağustos 2019, 14:59:45

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

12 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Malatya Defterdarlık Mu...
28 Eylül 2015, 21:44:49

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

5 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Satılık Domain Adre...
18 Şubat 2017, 08:36:01

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

11 İleti
5 Konu

[?]

Gönderen: Ahkam42
Baş sağlığı
05 Ekim 2019, 15:03:03

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

129 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Zafer Öztürk
Ynt: bulaşık temizliği
20 Haziran 2019, 11:08:49

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

82 İleti
17 Konu

[?]

Gönderen: hukukogrencisi
Ynt: Azrail ve Taksici
12 Ekim 2019, 16:35:54

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

13 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Sitemizde Yapılan Güncel...
06 Ekim 2019, 12:03:35

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Kişisel İlişkinin Kaldırılması Kararı Kesinleşmeden İcra Edilemez user Özgür KOCA time 21 Ekim 2019, 22:05:08
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Toplu ipotek satış usulü user Deniz034 time 20 Ekim 2019, 19:14:48
user Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları posts Itiraz dilekçesinin havale edilip tutanağa geçirilmesi ile sonuç doğurur user Deniz034 time 17 Ekim 2019, 21:03:11
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesi ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez. user Deniz034 time 17 Ekim 2019, 20:52:38
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts İki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde şahsi sorumluluk yoktur user Deniz034 time 17 Ekim 2019, 20:37:24
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Canlı Hayvan Satışı user emre06 time 16 Ekim 2019, 15:40:29
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması user necati_03 time 15 Ekim 2019, 12:38:05
user İcra ve İflas Hukuku posts Gemi Seferden Men İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar user Özgür KOCA time 15 Ekim 2019, 09:12:23
user Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler posts Taahhütname damga vergisi alınacağına ilişkin user Deniz034 time 14 Ekim 2019, 20:46:13
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts kamu alacağı - sıra cetveli user Deniz034 time 13 Ekim 2019, 23:56:41

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

7047 İleti 4334 Konu Gönderen: 1844 Üye.
Son İleti: "Kişisel İlişkinin Kaldır..." ( 21 Ekim 2019, 22:05:08 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

8 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 1 (Görünür: 1, Gizli: 0)
farukkaradag