Full version: Konkordato ve İflas Hukuku
1
 1. KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)
 2. 7101 SAYILIİCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE KONKORDATO (İFLAS ANLAŞMASI)
 3. Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet Örnek İlanı
 4. Adalet Bakanlığı Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı
 5. Müflis iflas etmekle hak ve fiil ehliyetini kaybetmez...
 6. İflasın Açıldığı Yerde Yapılan İhalenin İflas İdaresince Yapılması Gerektiği
 7. İcra Dairelerince Döviz Hesabı Açtırılamayacağı
 8. İflas Erteleme Kararı İpotek Veren Üçüncü Kişi Yönünden de Sonuç Doğurur
 9. Terekenin borca batık olduğunun tespiti
 10. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 11. komkordato
 12. TEREKENİNBORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ MİRASIN DAVACI YÖNÜNDEN HÜKMEN REDDEDİLMİŞ SAYILMASI
 13. izalei şuyu davası açılması satış isteme sürelerini keser mi?
 14. İFLASIN ERTELENMESİ İHTİYADİ TEDBİR KARARININ DARALTILAMAYACAĞI VE YORUMLANAMAYACAĞI
 15. TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
 16. İFLASIN AÇILMASI İLE DURAN TAKİPLER
 17. İflasın ertelenmesi işci alacağı
 18. İflas İdaresi sadece masayı yönetmekle yetkilidir. Şirket organlarının şirketi temsil yetkisi...
 19. Şirfketin İflasına Karar Verilmesi Halinde, Şirket Organlarının Temsil Yetkisi Tamamen Sona Ermez
 20. İflas Erteleme Davasında İşçilik Alacağının Yeri
 21. İflas İdaresi, İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarına Uymak Zorunda Olup Kararları Temyiz Edemez
 22. Mahkemece iflasa karar verilmesi halinde, ihtiyati tedbirlerin de kaldırılmasına karar verilmelidir.
 23. İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmeden Takibin Tedbiren Durdurulması - İPÇY ile Takip de Durur
 24. İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Başlatılan İcra Takibinin İptalinin Gerekeceği
 25. İFLASTA YEDİ EMİN İSTİFA EDERSE
 26. İFLAS MASASINA GİRMEYEN ALACAKLAR
 27. İflas Ertel. Süresince Doğan İşçi Alacağı İİK'nın 206/1.Sırasındaki Alacaktandır
 28. İflas İşlemine İlişkin Eğitim Notları...
 29. İFLAS DOSYASI EVRAK PAYLAŞIMI
 30. İflas Erteleme Kararı Sonrası Açılan Takibin İptali Değil Durdurulması Gerekir
 31. İFLAS MASASI FAİZ ÜZERİNE
 32. İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI AÇMA YETKİSİ VEKALETNAMEDE OLMAMASI ÜZERİNE
 33. İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA DAVA VE TAKİP YETKİSİ ÜZERİNE DİPNOT
 34. İFLASIN ERTELENMESİ ÜZERİNE DİPNOT
 35. İflas Kararı Verildiği Halde Müflis Şirketin Son Temsilcisinin Dava Açabilmesi
 36. İFLASIN ERTELENMESİ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal