Full version: Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
1
 1. Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
 2. Mobbing Nasıl İspatlanır
 3. İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz
 4. İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi.
 5. Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK
 6. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
 7. Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını...
 8. Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir.
 9. MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN İŞLEDĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLA İLGİLİ-SUÇU BİLDİRMEME CEZASI VERİLEMEZ
 10. 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası
 11. Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!
 12. Avukatın Kişisel Suç İşlemesi ve Soruşturma Usulü
 13. Avukatlar Yönünden Disiplin Cezası ve İşlemleri
 14. Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasının iptali
 15. Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar
 16. Ticari Taksi
 17. Psikolojik tedavi olurken ağır kınama cezası ile cezalandırılma
 18. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 19. MEMURA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN GÖREVE GELMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
 20. Disiplin soruşturmasının hangi maddeye göre yürütüleceği, memura bildirilmeli
 21. İyi Hal Durumu-Alt Ceza
 22. nöbet görevine geç gelinmesi
 23. MEMURUN İZİNSİZ GÖREVE GELMEMESİ
 24. Tedbir Kararı - İcra Müdürünün Sorumluluğu - Tazminat Davası
 25. MEMURUN CEZA DAVASINDA BERATİ,DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ
 26. AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASINA KONU FİİL,TEKERRÜR UYGULAMASI..
 27. EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI
 28. Kamu Görevlisinin Kusuru Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Husumet İlişkisi
 29. DİSİPLİN SUÇLARI
 30. Soruşturma ve Disiplin Cezaları ile İlgili Kararlar
 31. Danıştay Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Verilen Cezayı İptal Etti
 32. Disiplin Cezası ile Adli Ceza Arasındaki İlişki
 33. Devlet Memurluğundan Çıkarılmaya Karşı AYM'ye Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu
 34. MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR
 35. Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir
 36. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 37. Aynı fiile ,hem disiplin cezası hem de yer değiştirme olmaz
 38. Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
 39. Haksız Disiplin Soruşturmasında, Amir Olan Kişiye Değil Kuruma Dava Açılabilir
 40. Ek Mal Beyanı Verilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İptali
 41. MEMURLARA İLİŞKİN YARGITAYDAN YERİNDE BİR KARAR
 42. Muhakkik, soruşturulanın üstü veya dengi olmalı
 43. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar uygulanabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal