Full version: Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
1
 1. Hukuk Fakültesi Mezunu İcra Müdürlerinin Avukatlık Kadrosuna Atanmalarına Muvafakat Verilmemesi
 2. Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
 3. Mobbing Nasıl İspatlanır
 4. İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz
 5. İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi.
 6. Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK
 7. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
 8. Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını...
 9. Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir.
 10. MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN İŞLEDĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLA İLGİLİ-SUÇU BİLDİRMEME CEZASI VERİLEMEZ
 11. 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası
 12. Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!
 13. Avukatın Kişisel Suç İşlemesi ve Soruşturma Usulü
 14. Avukatlar Yönünden Disiplin Cezası ve İşlemleri
 15. Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasının iptali
 16. Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar
 17. Ticari Taksi
 18. Psikolojik tedavi olurken ağır kınama cezası ile cezalandırılma
 19. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 20. MEMURA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN GÖREVE GELMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
 21. Disiplin soruşturmasının hangi maddeye göre yürütüleceği, memura bildirilmeli
 22. İyi Hal Durumu-Alt Ceza
 23. nöbet görevine geç gelinmesi
 24. MEMURUN İZİNSİZ GÖREVE GELMEMESİ
 25. Tedbir Kararı - İcra Müdürünün Sorumluluğu - Tazminat Davası
 26. Yargı kararına uymayan tazminat ödeyecek: Binlerce memur için emsal karar
 27. MEMURUN CEZA DAVASINDA BERATİ,DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ
 28. AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASINA KONU FİİL,TEKERRÜR UYGULAMASI..
 29. EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI
 30. Kamu Görevlisinin Kusuru Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Husumet İlişkisi
 31. DİSİPLİN SUÇLARI
 32. Soruşturma ve Disiplin Cezaları ile İlgili Kararlar
 33. Danıştay Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Verilen Cezayı İptal Etti
 34. Disiplin Cezası ile Adli Ceza Arasındaki İlişki
 35. Devlet Memurluğundan Çıkarılmaya Karşı AYM'ye Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu
 36. MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR
 37. Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir
 38. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 39. Aynı fiile ,hem disiplin cezası hem de yer değiştirme olmaz
 40. Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
 41. Haksız Disiplin Soruşturmasında, Amir Olan Kişiye Değil Kuruma Dava Açılabilir
 42. Ek Mal Beyanı Verilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İptali
 43. MEMURLARA İLİŞKİN YARGITAYDAN YERİNDE BİR KARAR
 44. Muhakkik, soruşturulanın üstü veya dengi olmalı
 45. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar uygulanabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal