Full version: Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku
1
 1. Mobbing Nasıl İspatlanır
 2. İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz
 3. İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi.
 4. Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK
 5. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi
 6. Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını...
 7. Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir.
 8. MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN İŞLEDĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLA İLGİLİ-SUÇU BİLDİRMEME CEZASI VERİLEMEZ
 9. 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası
 10. Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!
 11. Avukatın Kişisel Suç İşlemesi ve Soruşturma Usulü
 12. Avukatlar Yönünden Disiplin Cezası ve İşlemleri
 13. Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasının iptali
 14. Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar
 15. Ticari Taksi
 16. Psikolojik tedavi olurken ağır kınama cezası ile cezalandırılma
 17. Devlet memurluğundan çıkarma cezası
 18. MEMURA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN GÖREVE GELMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
 19. Disiplin soruşturmasının hangi maddeye göre yürütüleceği, memura bildirilmeli
 20. İyi Hal Durumu-Alt Ceza
 21. nöbet görevine geç gelinmesi
 22. MEMURUN İZİNSİZ GÖREVE GELMEMESİ
 23. Tedbir Kararı - İcra Müdürünün Sorumluluğu - Tazminat Davası
 24. MEMURUN CEZA DAVASINDA BERATİ,DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİSİ
 25. AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASINA KONU FİİL,TEKERRÜR UYGULAMASI..
 26. EMEKLİ MEMURUN, TEKRARDAN MEMURİYETE ATANAMAYACAĞI
 27. Kamu Görevlisinin Kusuru Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Husumet İlişkisi
 28. DİSİPLİN SUÇLARI
 29. Soruşturma ve Disiplin Cezaları ile İlgili Kararlar
 30. Danıştay Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Verilen Cezayı İptal Etti
 31. Disiplin Cezası ile Adli Ceza Arasındaki İlişki
 32. Devlet Memurluğundan Çıkarılmaya Karşı AYM'ye Yapılan Bireysel Başvuru Sonucu
 33. MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR
 34. Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir
 35. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 36. Aynı fiile ,hem disiplin cezası hem de yer değiştirme olmaz
 37. Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
 38. Haksız Disiplin Soruşturmasında, Amir Olan Kişiye Değil Kuruma Dava Açılabilir
 39. Ek Mal Beyanı Verilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının İptali
 40. MEMURLARA İLİŞKİN YARGITAYDAN YERİNDE BİR KARAR
 41. Muhakkik, soruşturulanın üstü veya dengi olmalı
 42. Görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar uygulanabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal